Ce Markalama

 

BSI, ürününüzün CE markalama gerekliliklerini yerine getirmesini temin ederek Avrupa pazarına daha kolay erişmenize yardım edebilir. Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinden birinin ya da birkaçının kapsamına giren ürünler üretiyor veya ithal ediyorsanız, bu yönetmeliklerin temel gerekliliklerini karşılamak için profesyonel rehberliğe ihtiyacınız olacaktır.

 Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri ürünleriniz için bir dizi uyum rotası çizecek ve size genellikle modüler bir formatta, uyum için mevcut rotaları gösterecektir. Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinin temel gereklilikleri, yönetmelikten yönetmeliğe ve üründen ürüne farklılık gösterir. CE markalaması ürünün Avrupa Pazarı'nda serbest dolaşımına izin verir.

 Bu alanda müşterilerinin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla BSI, dünya çapında bütün ofislerinde deneyimli personelleriyle geniş bir hizmet ağı vermektedir.

 

BSI'ın onaylı kuruluş olduğu direktifler;

2009/105/EC   (ex-87/404/EEC) Basit Basınçlı Kaplar Direktifi (SPED)
97/23/EC         Basınçlı Kaplar Direktifi (PED)
2010/35/EU     Taşınabilir Basınçlı Kaplar Direktifi (TPED)
305/2011/EEC    Yapı  Malzemeleri Direktifi (CPR)
89/686/EEC     Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifi (PPED)
2006/95/EC     (ex-73/23/EEC) Alçak Gerilim Direktifi (LVD)
2004/108/EC   Elektromanyetik Uygunluk Direktifi (EMC)
2009/23/EC   (ex-90/384/EEC) Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifi
2004/22/EC    Tartı Aletleri Direktifi
2009/142/EC    (ex-90/396/EEC) Gaz Yakan Aletler Direktifi
92/42/EEC     Sıcak Su Kazanları Direktifi
95/16/EC       Asansör Direktifi
96/98/EC       Marin Ekipmanları Direktifi 
99/5/EC      Telsiz ve Telekominikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi
93/42/EEC   Tıbbi Cihaz Direktifi
90/385/EEC  Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Direktifi
98/79/EC   Vücut Dışında Kullanılan Aktif  Tıbbi Cihazlar Direktifi


AB Yönetmelikleri

BSI Avrupa Yönetmeliklerinin birçoğunda Onaylı Kurum kimliğiyle dünyanın en kapsamlı CE Markalama (CE Markası) sertifikasyon hizmetlerinden birini sunabilir; hayatınızı kolaylaştırmak için her Yönetmeliğin her üründen neler talep ettiğini tam olarak bilen uzman ekibinden yararlanır.


Ürün Belgelendirme Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın