Taşınabilir Basınçlı Ekipman

BSI TBE çerçevesinde Yönergenin piyasaya ilk sürüş kapsamında Onaylı Kurum konumuna sahiptir.

Avrupa Birliği tehlikeli maddelerin ülke içinde kara veya demiryoluyla taşınmasında Taşınabilir Basınçlı Ekipman (TBE) güvenliğini arttırmak için 1999/36/AT Yönergesini yayımlamıştır. Yönerge taşınabilir basınçlı kapların ve bunlara bağlı tüm vana ve aksesuarların piyasaya sürülmesini kapsar.

TBE Yönergelerine uygunluk düzenlemelerin Ek 2 bölümünde sıralanan zorunlu standartlardan birinin gerekliliklerini karşılamakla gerçekleştirilir.  

Böylesi bir mevzuatın yokluğunda, ADR (Avrupa tehlikeli malzemeyi karayoluyla taşıma anlaşması) Madde 6.2'ye göre bir tasarı hazırlaması için yetkili bir birime (Birleşik Krallıkta Sağlık ve Güvenlik Müdürlüğü) bgaşvurulabilir.


Ürün belgelendirme için neden BSI'ı seçmelisiniz?

Onaylı bir kuruluş olarak, ürün ve cihazların çeşitli ürün belgelendirme direktif ve programının gerekliliklerini karşıladığını teminat altına almak konusunda dünya çapında güvenirliğe sahibiz.

  • Deneyim - BSI müşterilerine çoğu kez bu karmaşık süreçlerde yardım edecek deneyim ve eşsiz uzmanlığa sahip, dünyanın en saygın ve kapsamlı Onaylı Kurumlarından biridir.
  • Erişilir ve hazır – uzman ekibimiz seçilmiş ürün sertifikasyon gerekliliklerini yerine getirmenize yardımcı olmak için hazırdır.
  • Piyasaya hız – özel uzmanlığımız BSI'nın en hızlı hizmeti vereceği, böylece rakipleriniz karşısında bir adım öne geçmenizi sağlayacağı anlamına gelir.
  • Piyasalara erişim - Global şirket olarak BSI dünya üzerinde 68 ofisi ve 120 uluslararası pazar ile global platformda piyasa ve iş hacmine erişmenize yardım edebilir.