CE Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

CE belgesi nedir?
  • Ürününüze uygulanabilir Yönergeyi (leri) belirleyin.
  • Ürününüz ve Yönerge için uyum değerlendirme sürecini belirleyin
  • Girişimde bulunmanız gereken tarihleri belirleyin.
  • Ürününüze uygulanabilecek Uyumlandırılmış Avrupa Standartları bulunup bulunmadığını belirleyin.
  • Ürünün Yönergenin/Yönergelerin bütün temel gerekliliklerini yerine getirdiğinden emin olun.
  • Uygunluğunuzun bağımsız değerlendirmesinin bir Onaylı Kurumca yapılmasının gerekip gerekmediğini belirleyin
  • Yönerge(ler) için gerekli teknik belgeleri hazır tutun.
  • Uygunluk Beyanı ve gerekli destekleyici kanıtları hazırlayın.
  • Ürünün satılacağı ülkede başka salt ulusal gereklilikler olup olmadığını araştırın.{sp}
  • Ürününüze ve/veya ambalajına CE işaretini işleyin.

Yeni Yaklaşım Yönergeleri nedir?

Avrupa Birliği malların tüm Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) üzerinde serbest dolaşımını kolaylaştırmak için bir dizi önlem almıştır. Bu önlemlerden bazıları Yeni Yaklaşım Yönergeleri adıyla bilinir. Yeni Yaklaşım Yönergeleri ürün tasarımı üzerinde denetim sağlar ve her şeyden önemlisi, ürün güvenliği konusunda Avrupa çapında uyum sağlamayı amaçlar.

Yönergeler oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve basınçlı ekipmanlar da dahil olmak üzere, çok geniş bir ürün alanını kapsar. Birincil amaç ürünlerin iyi tasarlanış ve kullanıcı için güvenli olmasını teminat altına almaktır.

Bir Yeni Yaklaşım Yönergesinin geçerli olduğu bütün Avrupa'da, üreticilerin ürünlerine CE işareti işlemeleri gereklidir. CE işareti gereklilikleri Yönergeden Yönergeye, hatta aynı Yönerge içinde bile farklılık gösterebilir.

Üçüncü taraf testleri, sistem değerlendirmeleri ve teknik dosya değerlendirmeleri zorunlu olabilir; ama bazen sadece üreticinin doğrulanmamış iddiası yeterli olur. Dikkatli olun! Ürününüzün uygun olduğunu iddia eder ve ürünün uygun olmadığı anlaşılırsa, yasal takibata uğrarsınız.  Bir Yönergenin ürünlerin ve/veya sistemlerin bağımsız test edilmesini, onaylanmasını ya da denetlenmesini gerektirdiği hallerde bu işlemler bir "Onaylı Kurum" ya da "Yetkili Kurum" tarafından yapılması zorunludur.{sp}

Onaylı Kurum nedir?

Onaylı Kurum, bir üye hükümet tarafından aday gösterilen ve Avrupa Komisyonu'nca onaylanan bir kurumdur. Onaylı Kurum bilgi, deneyim, tarafsızlık ve uygunluk değerlendirmelerini gerçekleştirme kaynakları gibi belirlenmiş gereklilikler temel alınarak aday gösterilir. 

Bir Onaylı Kurumun temel görevi Yeni Yaklaşım Yönergelerinin CE belgesini desteklemek için belirlediği koşullar hakkında uygunluk değerlendirmesi hizmetleri sağlamaktır. Bu görev, üreticilerin her yönergede sıralanan temel gerekliliklere uygunluklarını değerlendirmek anlamına gelir. Uygunluk değerlendirmesi denetim, kalite güvencesi, tip incelemesi, tasarım incelemesi, ya da bunların karışımından oluşabilir. BSI  birçok Avrupa Yönergesi için Onaylı Kurumdur.

CE belgesinin yararları nedir?

AB, üye ülkeler arasında ticaretin daha kolay ve ucuz olmasını sağlamak için CE belgeleme programını başlatmıştır. Bunun anlamı, bir üreticinin ürününün sağlık ve güvenlik alanlarında AB yönergelerince belirlenmiş asgari yasal gerekliliklere uygun olduğunu iddia etmesidir.

Müşteriler çoğu zaman bir ürün üzerindeki CE işaretini belirlenmiş asgari standartlara uygunluk, böylece de diğer ürünlerde eksik olabilecek asgari bir kalite belirtisi olarak görür.

Neden BSI seçilmeli?

BSI şirketlere ürünleri için CE işareti hakkına erişmelerine yardım konusunda derin deneyim sahibidir. Teknik uzmanlarımız süreç boyunca rehberlik etmek ve sürecin olabildiğince zahmetsiz geçmesini sağlamak için size yardıma hazırdır.

Kitemark nedir?

Kitemark hem tüketiciye, hem de şartname hazırlayıcısına gönül rahatlığı sunan gönüllü ve bağımsız bir üçüncü taraf markasıdır.

Kitemark belgelendirmesi alması için bir üreticinin ISO 9001:2000'e dayalı kapsamlı bir kalite yönetim sistemine, ya da ilk ürün testi ve düzenli denetim testiyle birleştirilmiş, denenmiş bir fabrika ürün kontrol sistemine sahip olması gerekir. Kitemark alındıktan sonra süregelen bir kalite ve güvenlik kararlılığı göstermesiyle rekabetçi bir piyasada gelişmiş bir pazarlama aracı görevi üstlenebilir.

CE belgesi üretici tarafından yapılan ve ürünün bazı Avrupa Yönergelerini uygulayan ilgili yasaların bütün gerekliliklerini karşıladığını belirten beyanıdır. CE belgesi şirketlere uyarlama ya da yeniden kontrol gerektirmeden, ürünlerini satmak için Avrupa pazarına daha kolay erişim sağlar. "CE" harfleri belirli sözcükleri değil, ürünün uygulanabilir Avrupa Yönergesinin/Yönergelerinin gerekliliklerini karşıladığı yolunda bir üretici beyanını temsil eder.

BSI'da her Yönergenin her üründen neler talep ettiğini tam olarak bilen bir uzmanlar ekibine sahibiz.  Aşağıdaki basit adımlarla sizi CE belgeleme (CE işareti) sürecinden geçirebiliriz: