IECQ alanları

BSI, şirketin kalite yönetim sistemine ek olarak kalite değerlendirmeleri yapılan elektronik bileşenleri sertifikalandırmak için IECQ (uluslararası) ve BS 9000 (ulusal) üçüncü şahıs sistemini işletmektedir. Dolayısıyla, IECQ ve/veya BS 9000 sertifikalı bir sağlayıcı, birinci veya ikinci taraf onay programından çok daha yüksek düzeyde bir bağımsız güvence sunar.ISO 9001'e uygun bir kalite yönetim sistemi temellerine dayanılarak geliştirilen bu programlar, ürün kalitesini, ürün kalite güvencesine yönelik bir dizi onay yoluyla ürünün kalitesini değerlendirmeye odaklanır.

 • Onaylanmış Bileşen (Yetkinlik Onayı dahil)
 • Onaylanmış Süreç
 • Test Laboratuarları (BS 9000 dahil)
 • Havacılık elektroniği bileşen yönetimi (ECMP)
 • Tehlikeli Madde Süreç Yönetimi
 • BS 9000 onaylanmış ürün
 • Üretici Onayı (BS 9000 dahil)
 • Uzman Yüklenici
 • Bileşen Distribütörü (BS 9000 dahil)


Onaylanmış Bileşen (AC)

IECQ Onaylanmış Bileşen Belgelendirme, IECQ sisteminde teknik standart veya spesifikasyonun bulunduğu veya kullanım için bir müşteri spesifikasyonunun kabul edildiği Elektronik Bileşenler, Ürünler, İlgili Malzemeler ve Düzeneklere uygulanabilir. Örneğin bu şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: silikon yonga levhaları, entegre ve ayrı elektronik bileşenler, konektörler, basılı kablolama panoları, elektronik bileşenlerin yapımı, kurulumu ve kullanımına yardımcı olan bileşenler/ürünler/malzemeler. Ör: seramik izolasyon malzemeleri ve ısı havuzları.

Bileşen üreticileri, IECQ ve BS 9000 programlarında onaylanmış bileşen kaynağıdır. Programlarda onaylanmış bir bileşen üreticisi olmak için şirketin kalite sistemi sadece ISO 9001'e göre bağımsız olarak değerlendirilmez, aynı zamanda  IECQ sistem kuralları gerekliliklerine göre de değerlendirilir.

Üreticiler, iş ihtiyaçları ve/veya bileşen sektörlerine uygun olan ürün onayları arasından seçim yapabilir. Bileşen üreticisinin kullanabileceği Ürün Onayı türleri, Onaylanmış Bileşen (AC) ve Onaylanmış Süreç (AP)'dir.

IECQ internet sitesinden IECQ Onaylanmış Bileşen broşürünü karşıdan yükleyin


Test Laboratuarları

Bağımsız Test Laboratuarları, elektronik bileşenlerin onayı için IECQ ve BS 9000 programlarında önemli bir rol oynamaktadır.  Programlarda bir Test Laboratuarı olabilmek için şirket sadece BS EN ISO/IEC 17025 gerekliliklerine göre bağımsız olarak değerlendirilmez, IECQ ve BS 9000 Test Laboratuarı onayı için ek gerekliliklere göre de değerlendirilir.

IECQ ve BS 9000 programları, onay yetkilisinin denetimi altında üreticinin sahasında teste izin verir.  Uzmanlaşmış testler veya bir test laboratuarının uzmanlığının gerekli olduğu durumlarda, IECQ ve BS 9000 sistemleri altında bir dizi test laboratuarı onaylanır.

Sadece IECQ ve BS 9000 onaylı bağımsız laboratuarların onaylanmış IECQ ve BS 9000 üreticileri için test yapmasına izin verilir.

IECQ ve BS 9000 altında onaylanan test laboratuarları, orijinal onaylı üreticiler adına bileşen distribütörleri için stokları yeniden doğrulama işlemini de yapabilir.


Havacılık Elektroniği Bileşen Yönetimi (ECMP)

Havacılık Elektroniği sektörü için bileşen yönetimi IECQ onay programlarına yeni eklenmiştir.{sp}

IECQ bileşen yönetimi onayı, iki temel alanda IEC yayınlarına karşı havacılık elektroniği Orijinal Ekipman Üreticilerinin (OEM'ler) denetimi için tasarlanmıştır.

 • IECQ TS 62239-1'e uygun olarak elektronik bileşen yönetimi planları
 • IEC TR 62240 uyarınca üreticinin belirlenmiş sıcaklık aralıkları dışındaki yarı iletken cihazların kullanılması.

Bu alanda başarılı bir şekilde denetlenen OEM'ler, hava sahası kullanımı için belirlenen ekipmanlar ve alt-düzenekler üzerinde elektronik bileşen kullanımını doğruladıkları ve kontrol ettiklerine dair bağımsız teyide sahiptir. Program, havacılık endüstrisindeki tüm ilgili tarafların temsilcilerini dahil eden IEC Havacılık Elektroniği Uygulama Çalışma Grubu (AIWG) tarafından geliştirilmiştir.

Bu onayın, ürün Belgelendirme olmadığı bilinmelidir.

IECQ altında Bileşen Yönetimi onayına sahip bir OEM, elektronik bileşen yönetimi açısından aşağıdaki teknik gereklilikleri karşılamaktadır:

 • Bileşen Seçimi
 • Bileşen Uygulaması
 • Bileşen Kalifikasyonu
 • Bileşen Kalite Güvencesi
 • Bileşen Güvenirliği
 • Bileşen /Süreç Uyumluluğu
 • Bileşen Verileri
 • Yapılandırma Kontrolü

Yukarıdaki gereklilikler, havacılık sektörüne havacılık elektroniği ekipmanı ve alt-düzeneklerinin tedariki için OEM'lerin kalite yönetimi sistemlerinin değerlendirilmesi kapsamında gösterilmiştir.

Bileşen Yönetimi Onayı, BS 9000 altında mevcut değildir.


Tehlikeli Madde Süreç Yönetimi (HSPM)

IECQ HSPM Tehlikeli Madde Süreç Yönetimi Gereklilikleri, ekipman üreticisi ve ilgili organizasyon süreçlerinin ISO 9001 QMS ve QC 080000 IECQ HSPM (IECQ HSPM)'ye uygunluğunu değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

IECQ HSPM, organizasyonun faaliyet kapsamı için müşteri, yerel, ulusal ve uluslararası HSF gereklilikleri (Direktif 2011 / 65 / AB Değiştirilen, Direktif 2012 / 19 / AB Değiştirilen ve diğer yerel çevre yönetmelikleri) uyarınca elektronik bileşenler, düzenekler, süreçler ve ilgili malzemelerin üretimi, seçimi ve kullanımını yönetmeye yönelik süreçler geliştirdiğini, belgelendirdiğini ve uyguladığını uluslararası piyasaya göstermek için kullanılan gereklilikler sağlar.

IECQ web sitesinden IECQ Tehlikeli Maddeler Süreç Yönetim Programı broşürünü karşıdan yükleyin


BS 9000 onaylanmış ürün

Ürün onaylarının çoğu hala elektronik bileşenler için BS 9000 Birleşik Krallık onay programı kapsamında tutulmaktadır. BS 9000'e göre onaylanan ürün, uzun vadeli askeri ve profesyonel elektronik uygulamalar için gerekli olmaya devam etmektedir.

Sicil, onaydaki değişikliklerin gerektirdiği şekilde güncellenecektir, güncek sürüm her zaman indirilebilir olacaktır.

 PD 9002 Sicilini (PDF boyutu 440Kb) buradan karşıdan yükleyin.


Üretici Yetkinlik Onayı

Yetkinlik onayı, gerek IECQ gerekse de BS 9000 programları kapsamında yaygın olarak kullanılan bir onay şeklidir. Onay, üretici tarafından düzenlenen bir kalite planında ayrıntılandırılan (Yetkinlik Kılavuzu) hat sonu ve periyodik teste dayandırılır.

Şu anda Yetkinlik Onayı kapsamında sertifikalandırılan bileşenler, Hibrid mikro devreler ve (monte edilmemiş) baskılı devre panolarıdır.


Onaylanmış Süreç (AP)

İlk kez küçük parça ve malzeme işleme, hizmet veya üretimi sağlayan alt yükleniciler kendi adlarına IECQ sistemi altında sertifikalandırılabilmektedir. IECQ programı kapsamındaki alt yükleniciler, bu hizmeti bileşen üreticilerine sağlayabilir, böylece; parçası biten bileşenlerin program kapsamında Onaylanmış Süreç olarak tanınmasına olanak tanır. IECQ programında Onaylanmış süreç statüsü kazanmak için şirket, IECQ sistem kuralları ve ilgili tanınmış sektör süreci standardına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Onaylanmış Süreç, elektronik bileşen sektörüne hizmet sunan yüklenicilerin ihtiyacını karşılamak için IECQ Belgelendirme prosedürleri paketine dahil edilmiştir. Bu, kalite planında (Süreç Kılavuzu) ayrıntılandırılan ve yüklenici tarafından yayınlanan kalite faktörleri ve ilgili kritik parametrelerin kontrolüne dayanır.

Sertifikalandırılan süreçler, Konektör Montajı-Dağıtımı ve Baskılı Pano Tasarımıdır. Söz konusu süreç için tanınmış bir sektör standardının mevcut olması şartıyla, IECQ kapsamında pek çok başka süreç onaylanabilir.

Onaylanmış Süreç, BS 9000 altında mevcut değildir.

IECQ internet sitesinden IECQ Onaylanmış Süreç Programı broşürünü karşıdan yükleyin


Bileşen Distribütörleri

Bileşen Distribütörleri, IECQ ve BS 9000 programlarında onaylanmış elektronik bileşenler için tedarik zincirinin içkin bir parçasıdır. Programlarda bir bileşen distribütörü olabilmek için şirket sadece ISO 9001 gerekliliklerine göre bağımsız olarak değerlendirilmez, IECQ Distribütör onayı için ek gerekliliklere göre de değerlendirilir. Böylece, IECQ ve BS 9000'e göre çıkarılan ürünler eksiksiz olarak takip edilebilir.

IECQ ve BS 9000 onaylı bileşen distribütörleri, onaylı bileşenlerini stoklamak ve dağıtmak için onaylı üreticinin yetkisine sahiptir. IECQ ve BS 9000 gerekliliklerine uygunluk, onaylanan bileşenlerin taşınması ve depolanmasında her zaman orijinal üreticinin üretim partilerinde geriye dönük izlenebilirlik imkanı sunmaktadır. Sektörün kabul ettiği raf ömrü ve stokların yeniden doğrulanması, gerekli şekilde, onaylanan bileşenlerin "stokta" iken kalitesini sürdürmesini sağlar.

IECQ ve BS 9000 altında onaylanan Bileşen Distribütörlerinin Uygunluk İşareti veya Tedarikçi Uygunluk Beyanı'nı (SDoC) kullanarak programlar altında orijinal üretici partilerini ve çıkarılan ürünleri alt bölümlere ayırmasına izin verilir. Onaylanmış Bileşen Distribütörleri tarafından piyasaya sürülen bileşenler; rezistörler, kapasitörler, filtreler, konektörler, transformatörler ve yarı iletkenleri içerebilir.

Elektronik bileşenlerin son kullanıcısı için, IECQ ve BS 9000 onaylı bileşen distribütörleri, normalde onaylı üretici tarafından tedarik edilen miktarlardan daha küçük miktarlarda kalitesi değerlendirilmiş bileşenler için kullanışlı bir kaynak sağlar.