Su Baskınından Korunma ve Su Geçirmezlik Malzemeleri

Su baskınından korunma ürünleri için Kitemark programı

Dünyanın her yerinde iklim değişmekte ve son yıllar, başta Birleşik Krallıkta bazı bölgeler olmak üzere, birbirini izleyen baskınlara tanık olmaktadır. Çeşitli yapılara ve durumlara uygun su baskınından korunma ürünleri imal eden üreticiler sayesinde su baskını hasarından korunmak mümkündür.

HR Wallingford BSI ile bağlantılı olarak iki ürün tipi için performans şartnameleri geliştirmiştir:

 • Bina açıklarının önüne bariyer olarak yerleştirilmek üzere kaldırılabilir ürünler, örn. kapılar ve delikli tuğlalar
 • Binanın/binaların yakınına, binaya temas etmeden kurulan geçici, desteksiz bariyerler.
 • Mülk su baskını savak sistemleri

Ürünler HR Wallingford'da, bu amaç için tasarlanmış bir test donanımında denenmekte ve ürün kalitesinin belirlenmesi için fabrika testine tabi tutulmaktadır.

Standartların içeriği:

 • PAS 1188-1:2009 - Su Baskınından korunma ürünleri  
  Bölüm 1: Bina açıklıkları ürünleri
 • PAS 1188-2:2009 - Su Baskınından korunma ürünleri  
  Bölüm 2: Geçici ve sökülebilir su baskınından korunma ürünleri
 • PAS 1188-3:2009 - Su Baskınından korunma ürünleri  
  Bölüm 3: Binalar ve bina savak sistemleri
 • PAS 1188-4:2009 - Su Baskınından korunma ürünleri  
  Bölüm 4: Sökülebilir ürünler

Çatı kaplama için suya karşı yalıtım malzemeleri

BSI bu ürünleri testi sırasında suya karşı yalıtım düzeylerine ve, gerekiyorsa, yangına tepki özelliklerine bakar.  Bodrum ve kilerlerde kullanılan bitüm tabanlı tank levhaları da bir Kitemark sertifikasyon standardına göre test edilebilir.

Standartların içeriği:

 • EN 13970
 • Su geçirmezlik için esnek levhalar – bitümlü su buharı kontrol tabakaları
 • EN 13707
 • Su geçirmezlik için esnek levhalar – çatı su geçirmezliği için güçlendirilmiş bitümlü levhalar
 • EN 13969
 • Su geçirmezlik için esnek levhalar – bitüm tabanlı tank levhaları da dahil, nem geçirmez bitümlü levhalar
 • EN 13249 - Jeotekstil bağlantılı ürünler