Sıhhi Tesisat ve Isıtma Belgelendirmesi

Sıhhi Tesisat ve Isıtma

BSI sıhhi tesisat ve ısıtma alanlarında birçok ürünü kapsayan bir dizi hizmet sunar. Bakır silindirlerden drenaj musluklarına, radyatörlerden ısıl yalıtım ürünlerine. Eksiksiz test ve sertifikasyon hizmetlerimiz bakır boru ve silindirler, radyatör ve radyatör vanaları tesisat bağlantı parçaları (bakır ve bakır alaşımları) ve şamandıra kumandalı vanaları vb. kapsar.

BSI, Radyatör Karşılıklı Sertifikasyon Kabulü (RADMAC) programının kilit oyuncularındandır. RADMAC programı, EN 442'ye göre ev radyatörleri üreticileri için ulusal sertifikasyon kurumları arasında bir girişimdir. EN 442 uyarınca belgelendirmeylerı olan lisans sahipleri bu programdan yararlanabilir.

Eksiksiz test ve sertifikasyon hizmetlerimiz aşağıdakiler gibi ürünleri kapsar

  • Bakır borular
  • Toprak künkler
  • Demir döküm borular
  • Düktil demir borular
  • Bakır silindirler
  • Radyatör ve radyatör vanaları
  • Tesisat bağlantıları (bakır ve bakır alaşımları)
  • Şamandıra kumandalı vanalar

Çift yakıtlı kazanlar
Nominal ısı girdisi 70 kW'ı aşmayan ev tipi çift yakıtlı kazanlar, sıcak su kazanları, gaz yakıtlı cihazlar, sıcak sulu merkezi ısıtma, merkezi ısıtma, sıcak su sistemleri, su sistemlerinin çalışması için belirli koşullar vardır.

Kazanlar BSI tarafından sıcaklık, ev güvenliği, amaca uygunluk, sızıntı, basınç, performans, ısıl yalıtım, markalama, kullanma talimatı ve enerji koruma açılarından test edilir.

Bakır silindirler
Evsel kullanım için bakır dolaylı silindirler, tek beslemeli dolaylı silindirler, sıcak su

silindirleri, su sarnıçları, ev ve bakır, bütün bu ürünler dolaylı sıcak su temini, boyutlar, hacim, kalınlık, boru bağlantıları, vidalı bağlantı parçaları, konum, ebat, derece (kalite), kubbe biçimi, tasarım, markalama, test basıncı, bükülme, su ısıtıcıları, performans, ısı kaybı, ısıl işlem ve sızıntı açısından test edilir. Açık havalandırmalı bakır silindirler gibi evsel dolaylı silindirler dolaysız sıcak su temini, dolaylı sıcak su temini,
bakır, hacim, boyutlar, performans, ısı kaybı, ısıl işlem ve bakır alaşımları açısından test edilir.

Sıcak su tankları
Sıcak su tankları ısıtılmış suyun en enerji verimli yöntemle sıcak tutulmasını sağlar. Bu nedenle bu tankları ısı kaybı, tasarım ve performans açısından teste tabi tutarız. Merkezi ısıtma gibi tesisat uygulamalarında kullanılan bakır tüpler, sanayi uygulamalarında kullanılabilen su boruları, boru bağlantı parçaları, sıvı ekipmanları, basınçlı bağlantı elemanları, bakır, bakır alaşımları; çap, boyut, tasarım, kalınlık, performans, basınç, markalama açısından test edilir.

Drenaj muslukları
Kitemark sıcak ve soğuk su tesisatları ve ısıtma sistemlerini boşaltmak için kullanılan, ½ iki ¾ nominal çapa sahip bakır alaşım gövdeli drenaj musluklarını kapsar.

Havalandırma ürünleri
Tahrikli duman ve ısı egzoz vantilatörleri.

Yalıtım malzemeleri - (binalarda tavan araları, duvar ve zeminler)
Bu günlerde hem yeni, hem de eski binalardan çoğunun öncelikler listesinin başlarında enerji verimliliği yer alır. Gerek ev sahipleri, gerekse de inşaat şirketleri tavan hacimleri ve duvar boşluklarının

ısıl yalıtım malzemesiyle doldurulmasına, böylelikle ısının korunarak karbon emisyonunun düşürülmesine dikkat etmektedir.

BSI ısıl yalıtım için maden yünü ürünlerinin BS EN 13162 standardına göre testi için onaylı laboratuar olmanın yanı sıra, bu standart için Kitemark belgelendirmesi da sağlamaktadır. Bu ürünleri sadece ısıl iletkenlik açısından test etmekle kalmıyor, bir yangın anında risk arttırmayacaklarından emin olmak için yangın performanslarını da araştırıyoruz.

Sıcak su tankları izolasyon kılıfları ısıtılmış suyun en enerji verimli yöntemle sıcak tutulmasını sağlar. BSI bu nedenle bu kılıfları ısı kaybı, tasarım, performans, markalama ve ısıl yalıtım özellikleri açısından teste tabi tutar.

 

BS EN 677: 1998
Gaz yakıtlı merkezi ısıtma kazanları

BS EN 483: 1999
Gaz yakıtlı merkezi ısıtma kazanları

BS EN 625: 1998
Gaz yakıtlı merkezi ısıtma kazanları

BS EN 297: 1994
Gaz yakıtlı merkezi ısıtma kazanları

BS EN 303: 1999
Cebri çekişli bülörlü ısıtma kazanları

BS EN 60335 & EN 1151
Isıtma ve kullanma suyu tesisatları için sabit devridaim pompaları

BS 7838: 1996
50 mm.ye kadar gaz boru tesisatları için kıvrımlı pnevernmaz çelik yarı sert boru ve ilgili bağlantı parçaları

PAS 010
Ön karışımlı brülörlü, yoğuşmalı kazanlar

BS 699: 1984
Evsel amaçlı bakır dolaysız silindirler

BS 1566 –1 & BS 1566-2
Evsel amaçlı bakır silindirler, çift ve tek beslemeli dolaylı silindirler

BS 3198: 1981
Evsel amaçlı bakır sıcak su depolama üniteleri

BS EN 1057: 2006
Sıhhi ve ısıtma uygulamalarında su ve gaz için bakır ve bakır alaşımlı tüpler

BS EN 13348: 2008
Tıbbi gazlar ve vakum için bakır ve bakır alaşımlı, dikişsiz yuvarlak tüpler

BS EN 1254: 1998
Bakır ve bakır alaşımlı tesisat bağlantı parçaları

BS 143, BS 1256 & BS EN 10242
Temper döküm ve bakır alaşım döküm, dişli boru bağlantı parçaları

BS EN 442 – 1, 2 & 3
Radyatör ve konvertisörler için şartname RADMAC

EN 12101-3: 2003
Duman ve ısı kontrol sistemleri için CE belgesi. Tahrikli duman ve ısı egzoz vantilatörleri için şartname

BS EN 1856-1: 2003
Metal bacalar – sistem baca ürünleri metal gömlekler ve bağlantı baca boruları

BS 7350: 1990
Isıtma ve soğutulmuş su sistemleri için çifte küresel ayar vanası ve akış ölçüm sistemleri

BS 2879: 1990
Drenaj muslukları şartnamesi (vidalı tip)