Pencere montajları için Kitemark - yöntem

BSI Kitemark Pencere Montajı - Uygulama Yöntemi

Başlangıçta, BSI şirketinizin Kitemark pencere montajı programının gerekliliklerini yerine getirmek için neye ihtiyacı olduğunu belirlemek amacıyla bir fark analizi gerçekleştirecektir. Bu analiz BS 8213-4 standardına, sistem tasarımcısının tavsiyelerine ve ilgili inşaat düzenlemelerine atıfta bulunur.

Devamlı değerlendirme

Sürekli uygunluk sağlamak amacıyla, bir BSI eksperi yıl boyunca devamlı değerlendirme ziyaretlerinde bulunacaktır. Değerlendirmeler şunları kapsayacaktır: 

 • Şantiye montajları
 • Denetçinin sorumlulukları
 • Ölçüm
 • Tespit yöntemleri
 • Tipik montaj ayrıntıları.

Montaj ekiplerinin eğitimli olduklarından, pencere ve kapıları Kitemark programı gerekliliklerine göre taktıklarından emin olmak amacıyla, tamamlanmış montajlar ve sürmekte olan çalışmalar değerlendirilecektir.

Öz sertifikasyon

Pencere montajları için Kitemark programı bir Ehil kişiler öz sertifikasyon programı olarak Topluluklar ve Yerel Yönetim Dairesi (daha önce Başbakan Yardımcısı makamı) tarafından onaylanmıştır.

Bunun anlamı, uygulanabildiği hallerde, Kitemark lisans sahiplerinin üstlendikleri yenileme montajları için yerel makam tebligatlarını yapmak ve İnşaat Düzenleme sertifikaları oluşturmak amacıyla BSI kullanma seçeneğine sahip olmalarıdır.

Garanti 

Mevcut mevzuata göre idare müşteriye sigorta destekli bir garanti verilmesini ve montaj öncesi peşinat alan şirketlerin müşteriyle peşinat güvence anlaşmaları yapmasını şart koşmaktadır.

Kitemark lisans sahipleri şu desteklerden yararlanır:

 • Reklam, dokümantasyon ve pazarlama literatüründe Kitemark logosunu kullanma hakkı.
 • Şirket adının BSI web sitesi müşteri rehberinde görünmesi
 • Özel teknik desteğe erişim
 • Programın yararları konusunda, şirket logonuz ve iletişim ayrıntılarının yer alabileceği tüketici broşürü
 • BS8213-4  standardının ücretsiz nüshası
 • Resmi lisans takdimi ve basın bildirisi derlemede yardım imkanı.

Kalite programı

BSI pencere montajcıları için bir kalite program modülü sunmaktadır. Kalite programı, gerekli işçiliği kalitesini sağlamak için şirketinizin kullandığı yöntem, şartname ve bağlı kaynakları özetleyen bir belgedir.

Kalite program modülünün amaçları:

 • Müşterilerin Kitemark programını ve BS8213-4 standardını anlamalarına yardımcı olmak
 • Bir fark analizi raporu oluşturmak
 • Üzerinde anlaşılmış bir süre içinde ilerleme sağlamak için gerekenleri kapsayan bir program hazırlamak ve sorumluluk dağıtmak.

Öz sertifika oturumu açmak: https://services.bsi-global.com/wiadmin/