Duvarcılık, Beton ve Çimento Testleri

BSI beton ve duvarcılığı kapsayan, çimento bazlı ürünlere, agregalara, beton katkılarına, inşaat kireçleri ve benzeri ürünlere eksiksiz bir CE belgelendirme hizmeti veren, geniş bir Kitemark programları yelpazesi sunar. 


Hizmetlerimiz BS EB 197-1 standardına uygun çimentoları kapsayan bir Kitemark programı da içerir. Bu program üreticinin BSI'dan CE belgesi için AB İnşaat Ürünleri Yönergesi kapsamında bir AB Uygunluk Sertifikası almasına imkan verir.

Kitemark programları kapsamları: 

hazır beton BS tarafından BS EN 206-1 ve Birleşik Krallık içim tamamlayıcı BS 8500 Bölüm 1 ve 2 standartlarına uygunluk bakımından test edilir. Değerlendirme sistemi BS EN ISO 9001 uyarınca sağlayıcının kalite yönetim sisteminin incelenmesini, sağlayıcının program, personel ve ekipman dahil fabrika kontrol sisteminin kabul edilebilirliğini, teknik ve üretim yöntemlerini kapsar.

BSI hazır beton üreten her program için sertifika sağlar.

Beton Testi - BSI üreticilere rehberlik yapıyor

Üreticiler birçok düzenleme sisteminden, ulusal ve uluslararası standartlardan ve  sertifikasyon gerekliliklerinden etkilenmiş, karmaşık bir global piyasayla karşı karşıyadır.

BSI günümüz global durumunu yorumlamak, hazırlanmakta olan gerek ve düzenlemelere rehberlik etmek, dünyanın her yerinde uygun inşaat ürünlerini piyasalara sürmek için neler yapmaları gerektiğini anlamakta üreticilere yardım etmek için eşsiz bir konumdadır.

Transmikserler için Kitemark

BSI, BS EN 206-1 standardına dayanan, transmikserleri (Hacimsel karıştırma kamyonları) göz önünde bulundurarak çimentonun performansını, üretim ve uygunluğunu kapsayan özel bir Kitemark programı geliştirmiştir.

J Clubb bu yeni programa göre transmikser için Kitemark Lisansı alan ilk şirkettir. J Clubb daha önce de Gravesend ve Dartford'daki hazır beton programları için BS EN 206-1 standardına göre iki Kitemark  lisansı almıştı.

Hazır Beton Testi

BSI Kitemark hazır betonun ilgili standartlara uygun olduğu yönünde bağımsız doğrulama sağlar.  BSI akredite laboratuardır (Birleşik Krallıkta UKAS akreditasyonu geçerlidir).

Standartlar

Avrupa sertifikasyon kurumları hazır beton belgelendirmeylerına EN 206-1 beton standardına uygunluğu eklemişlerdir.  Bu durum Birleşik Krallık içinde BS EN 206-1 adıyla yayımlanmış olup, Birleşik Krallık tamamlayıcı standardı BS 8500 uygulamasını gerektirir.

BS EN 206-1:2000 binalar ve inşaat mühendisliği yapıları için yerinde dökme beton yapıları, ön dökümlü yapıları ve ön dökümlü yapısal ürünleri kapsar. Beton şantiyede dökülebilir, hazır beton olarak tedarik edilebilir, ya da bir ön dökümlü beton ürünler programı olarak imal edilebilir.

Hazır beton için Kitemark

BS hazır beton için bir Kitemark programı kullanmakta olup, hazır beton BS tarafından BS EN 206-1 ve Birleşik Krallık içim tamamlayıcı BS 8500 Bölüm 1 ve 2 standartlarına uygunluk bakımından test edilir. Değerlendirme sistemi BS EN ISO 9001 uyarınca sağlayıcının kalite yönetim sisteminin incelenmesini, sağlayıcının program, personel ve ekipman dahil fabrika kontrol sisteminin kabul edilebilirliğini, teknik ve üretim yöntemlerini kapsar.

Duvarcılık - Tuğla ve Beton Testleri

Duvarcılık inşaat endüstrisinin köşe taşıdır. Kullanılan malzemeler, harcın kalitesi ve işçilik, birimlerin yerleştirme modeli tüm inşaatın dayanıklılığını önemli oranda etkileyebilir.

BSI’nın test ve belgelendirmesi duvarcılık birimlerinin özellik ve performans gereklilikleri için BS EN 771 serisi standartlarına göre bir Kitemark programı sunar.