Cam ve camlama

Kırılmaz Cam ve Tavlı Cam testi

BSI inşaat endüstrisinde kullanılacak cam bağlantılı ürünlerin test ve belgelendirmesi konusunda yaygın deneyim sahibidir. Kitemark ve CE belgeleme hizmetlerimiz inşaat endüstrisinde camla bağlantılı ürünlerden geniş bir yelpazeyi kapsar, örneğin:

 • Kırılmaz cam (sertleştirilmiş, tavlanmış, lamine cam)
 • Yalıtıcı cam üniteleri
 • Araç camı
 • Ev cihazları için cam

Yalıtıcı Cam Üniteleri için Kitemark Programı

Yalıtıcı cam ürünleri (YCÜ) aralarında sızdırmaz bir hava boşluğu bulunan iki veya daha çok cam levha bulunan bir bileşim olarak tanımlanabilir. Bu boşluğun argon gibi bir asal gazla doldurulması da mümkündür.

Yalıtıcı cam üniteleri için Kitemark programı Ulusal Ev İnşaat Konseyi (NHBC) tarafından belirtilmekte ve Kitemark binalarda kullanılacak kaliteli onaylı cam ünitelerin belirlenmesi için en iyi yöntem olarak benimsenmektedir. Birleşik Krallıkta yeni ve yeni dönüştürülmüş evler için önde gelen sigorta kuruluşu olan NHBC yeni evlerindeki pencerelerde kullanılacak yalıtıcı cam üniteler için BSI Kitemark şart koşmaktadır.


BSI'da Yalıtıcı Cam Üniteleri Test Tesisi

Yalıtıcı cam ürünleri bir yandan enerji kullanımında verimi arttırırken, diğer yandan da enerji tüketimini ve kaybı azaltmak çabasında önemli bir etmen olmayı sürdürecektir.

BSI'nın yalıtıcı cam üniteleri test tesisi Avrupa'nın en büyüğü ve moderni olup, en gelişmiş teknolojiyi kullanmaktadır.  Üreticilere CE belgesini destekleyecek başlangıç tipi gerekli testleri tamamlama imkanıyla, cam endüstrisine yeterli test kapasitesi sunduğu belirlenmiştir. BSI’nin test tesisi şunları kapsar:

 • Gaz sızma oranı
 • Buğulanma performansı
 • Yoğuşma noktası hesabı
 • Nem emme kapasitesi
 • Nem penetrasyon endeksi

Binalarda kırılmaz cam için Kitemark Programı

BSI’nin kırılmaz cam için köklü Kitemark programı, Kitemark'ı güvenlik ve uygunlukla eşanlamlı kılmıştır.  Birleşik Krallık İnşaat Düzenlemeleri bina içinde kritik yerlerdeki camların güvenli olmasını, İnşaat Ürünleri Düzenlemesi de kırılmaz cam ürünlerin CE belgesi taşımasını talep ederken, kırılmaz cam için Kitemark programı cam işleyicilere uygunluk iddialarını destekleyecek gerekli kanıtları sağlamak için ideal konumdadır.


BSI'da Kırılmaz Cam Test Tesisi

BSI'nın Onaylı Laboratuar konumuyla hizmete sunduğu test tesisinin üreticilere CE belgesini destekleyecek başlangıç tipi gerekli testleri tamamlama imkanıyla, cam endüstrisine yeterli test kapasitesi sunduğu belirlenmiştir. BSI’nin test tesisi şunları kapsar:

 • Çarpma testi
 • Mekanik Mukavemet testi
 • Parçalanma testi
 • Yüksek nem ve ısı testi

Araç Camı ve Ev Aletleri için Cam

Bu Kitemark programları demiryolu dahil kara nakliyesinde kullanılacak lamine ve ısıl ya da kimyasal işlemle tavlanmış camların yanı sıra, böylesi panellerin ısıl ve/veya fiziksel şokla karşılaşabilecekleri ev aletlerinde kullanılacak, ısıl işlemle tavlanmış cam panelleri ve gemi penceresi olarak kullanılacak lamine camları kapsar. Test tesisimiz şunları kapsar:

 • görsel özellikler
 • parçalanma testi
 • Isıl şok testi
 • çarpmaya direnç testi
 • darbe testi

Emniyet Camları için Kitemark

Binalarımızın güvenliği çok büyük önem taşıdığından, BSI emniyet camları için BS EN 356 (Elle saldırı karşısında direnç test ve sınıflandırma) temelinde bir Kitemark programı geliştirmiştir.  Kitemark emniyet kapı ve pencerelerinde kullanılan camların uygunluğunu kanıtlamanın ideal yöntemidir.