Atık Su ve Drenaj

Rögar ve baca kapakları

BSI atık suyun toplanması ve naklinde kullanılacak bir dizi drenaj ürünü için Kitemark programlarından geniş bir yelpaze sunar.

Yaya ve/veya araç trafiğine açık alanlara yerleştirilecek 1000 mm.ye kadar (1000 mm dahil) net açıklığa sahip rögar ve baca kapakları malzeme, tasarım, yapı, işlev, boyut ve markalama açısından ödünsüz testlere tabidir.

Bu ürünler için mevcut olan Kitemark programı Karayolu Ajansı, Karayolu Çalışmaları Şartnamesi, Cilt 1, Ek 1 kapsamında kabul edilmiştir.

Beton boru kontrol odaları ve drenaj bacaları

Beton boru kontrol odaları ve drenaj bacaları ön dökümlü betondan imal edilir. Büyük boru ve kontrol odaları şantiyede test edilir; çap ve kullanım koşullarına bağlı olarak çoğu zaman çelikle güçlendirilir.  Bu ürünlerin kapsamlı testleri dayanıklılık, çarpma mukavemeti, contaların su geçirmeme dayanıklılığı, su emilimi, karkas mukavemeti ve ön dökümlü betonun kalitesi alanlarını kapsar.  

BSI aynı zamanda BS EN 1433 için onaylı laboratuar servisidir.

Atık su ve drenaj için Kitemark:

BS EN 124: 1994
Araç ve yaya bölgeleri için
baca ve rögar kapakları

PAS 25: 1999
Baca kapaklarında kullanılacak plastik çerçeveler
yaya bölgeleri için rögar kapakları

PAS 26: 1998
Akaryakıt istasyonu ön avlularında ve kaldırım alanlarında kullanılacak rögar kapakları

BS EN 1433: 2002
Araç ve yaya alanları için drenaj boruları

BS EN 1916: 2002
Beton boru pipe bağlantı parçaları takviyesiz, çelik elyaf ve takviyeli

BS 5911-1 & 3: 2002
Takviyeli ve takviyesiz beton borular (kaldırma boruları dahil) ve bağlantı parçaları 
esnek bağlantılı

BS 5911-6
Karayolu bacaları ve baca kapak levhaları

BS EN 1917: 2002
Beton rögar ve kontrol odaları. Takviyesiz, çelik elyaf
ve takviyeli

BS 2494 & BS EN 681-1

Volkanik kauçuk

BS EN 545: 2006
Su boru hatları için düktil demir borular, bağlantı aksesuarları ve bunların contaları

BS EN 598: 2007
Kanalizasyon uygulamaları için düktil demir borular, bağlantı aksesuarları ve bunların contaları

BS EN 877: 1997+A1: 2006
Binalardan su tahliye etmek için demir döküm borular ve bağlantı parçaları, bunların conta ve aksesuarları.