Yangın söndürme ekipmanları

Yangın Söndürücüler

İçerikten bağımsız olarak, tüm yangın söndürücülerin kırmızıya boyanmış olmaları gerekir; buna azami %5 alan kaplayan ve söndürücü içeriğini belirten bölge dahil değildir.

Yangın söndürücülerin uygun standartlara göre test edilmiş olmaları ve doğru Belgelendirme işaretlerini taşımaları son derecede önemlidir.BSI test hizmetleri

BSI aşağıdaki standartların tümüne uygunluk testlerinin yanı sıra, CE (basınçlı ekipman ve deniz yönergeleri) ve Kitemark Belgelendirmenu kapsayacak, yerinde tanık testi ve entegre çoklu değerlendirme ziyaretleri de dahil, eksiksiz bir test paketi sunabilmektedir. BS EN 1866-1 Basınçlı Ekipman Yönergesi ve/veya Portatif Basınçlı Ekipman Yönergesine göre test edilebilir. Bu ürünler için Kitemark Belgelendirme programları otomatik olarak CE belgesi gerekliliklerini karşılar.

BS EN 3-7: 2004
Portatif yangın söndürücüler.  Özellikler, performans gereklilikleri ve test metotları.

BS EN 3-8: 2006
Azami kabul edilebilir basıncı 30 bara eşit, ya da daha düşük olan yangın söndürücüler
için EN3-7'ye ek yapım, basınca mukavemet ve mekanik test gereklilikleri.

BS EN 3-9: 2006
CO2 yangın söndürücüleri için EN3-7'ye ek basınca mukavemet gereklilikleri.

BS 6165: 2002
Aerosol tipi, tek kullanımlık küçük yangın söndürücüler için şartname

BS EN 1866-1: 2007
Mobil yangın söndürücüler.  Özellikler, performans ve test metotları.


Su Sisi Sistemler

Su sisi sistemleri standart sprinkler sistemlerine benzer biçimde çalışır, ne var ki tetiklendikleri zaman ağır su püskürtme yerine bir su sisi üretirler. Oluşturulan buhar ateşin enerjisini etkin biçimde ateşe karşı kullanır,  sıcak cisimleri soğutarak yanmayı desteklemeyecek bir ortam yaratır.

Su sisi sisteminin üç tipi şunlardır: Alçak basınç: <12,5 bar, orta basınç:>12,5 ve< 35 bar ve Yüksek basınç: >35 bar.

BSI test hizmetleri

BSI FM onaylı su sisi sistemlerine dayalı Kitemark Belgelendirme verebilir, ancak Belgelendirme sistem parçalarını kapsayamaz.

FM 5560
Su sisi sistemleri

BS ISO 15371
Gemi ve deniz (yağlı derin pişirme mutfak aletlerinin korunması)


Yangın Battaniyeleri

Mutfak ortamlarını söndürmek için çoğu zaman yangın battaniyeleri kullanılır. Ne var ki, bir yangın sırasında giysileri alev alan bir kişi üzerindeki ateşi bastırmak için etkin bir yöntem yoktur.  Bazı yangın battaniyeli bir kereden fazla kullanılabildiğinden bu durumun ambalajda açıkça belirtilmesi gerekir. Özelliklerini yitirebileceği için, tek kullanımlık bir battaniyenin bir daha kullanılmaması gerekir.

İki tip yangın battaniyesi vardır: Ticari mutfaklar için Sanayi tipi, ev kullanımı için Konut tipi.

BSI test hizmetler
BS EN 1869 ve BS 7944 uyarınca tam uygunluk testi, artı yukarıdaki programa göre Kitemark Belgelendirme.Bu ürünler için Kitemark Belgelendirme programları otomatik olarak CE belgesi gerekliliklerini karşılar.

BS EN 1869:1997
Yangın battaniyeleri

BS 7944: 1999
Tip I ağır hizmet yangın battaniyeleri ve
Tip 2 ağır iş sıcaktan koruyucu battaniyeler.


Sabit Yangın Sistemleri

Yangın hortum ve bağlantıları
Dünyanın her yerindeki itfaiyecilerin kullandığı yassı yangın hortumları muhtemelen bir yangın teçhizatının en önemli parçasıdır.{sp}

Kitemark Belgelendirmena sahip tüm yangın hortumları standartlara belirtilen yapı, boyut, ağırlık, patlama basıncı, yapışma, nem emilimi, esneklik, ısıl yaşlanma, aşınmaya dayanıklılık ve ozona dayanıklılık gerekliliklerini karşılar. Her hortum boyu basınç testinden geçer ve doğru markalanır. Bu ürünler için Kitemark Belgelendirme programları otomatik olarak CE belgesi gerekliliklerini karşılar.

BS 6391 -Tip 1
Yangın hortumları - ısıl işlem yapılmamış, sıvı emebilir
BS 6391 -Tip 2
Yangın hortumları - sıvı emilimine karşı dış kaplama
BS 6391 -Tip 3
Yangın hortumları - aşınmaya karşı dış kaplama
BS EN 694: 2001
Yangınla mücadele hortumları.  Sabit sistemler için yarı sert hortumlar
BS 336: 1989
Yangın hortum bağlantıları ve bağlı ekipman.

Yangın Hortum Makaraları
Makaraların iki ana tipi vardır.  Otomatik makaralar ve manuel makaralar. Yukarıdaki standartlara göre Kitemark Belgelendirmesinin yanı sıra, İnşaat Ürünleri Yönergesine göre tam uygunluk testleri de uygulanabilir.

BS EN 671-1: 2001
Yarı sert hortumlu hortum makaraları
BS EN 671-2: 2001
Yassı hortumlu hortum sistemleri

Yangın Musluğu Vanaları
Yukarıdaki standartlara göre Kitemark Belgelendirmesinin yanı sıra, BS EN 14229 uyarınca bağımsız CE belgesi de sunulur. Testler hem yerinde, hem de BSI'nın kapsamlı test tesislerinde gerçekleştirilebilir. Bu testler İnşaat Ürünleri Yönergesi (İÜY) kapsamında tam uygunluk testleriyle de tamamlanabilir.

BS 750: 2006
Yeraltı yangın muslukları ve yüzey kutu çerçevesi ve kapak şartnamesi.
BS EN 14339: 2005
Yeraltı yangın muslukları
BS 5041-1: 1987
Yangın musluk sistemi aksamı.  Islak kolon küresel vana şartnamesi.
BS 5041-2: 1987
Yangın musluğu sistemi aksamı.  Kuru kolon küresel vana şartnamesi.
BS 5041-3: 1975
Yangın musluğu sistemi aksamı.  Kuru kolon girişleri giriş baca şartnamesi.
BS 5041-4: 1975
Yangın musluğu sistemi aksamı.   Kuru kolon küresel vana kutusu şartnamesi.
BS 5041-4: 1975
Yangın musluğu sistemi aksamı.  Kuru kolon girişleri köpük giriş baca şartnamesi.