Yangın algılama ve alarmlar

Duman Alarmları ve Isı Detektörleri

Duman Detektörleri
Duman detektör ya da sezicileri çevre atmosferde dumana duyarlı cihazlardır. Fotoelektrik/optik duman sezicileri bir ışık soğurmalı diyot (LED) ve bir fotodiyot algılama elemanı kullanır. Odaya giren duman tanecikleri LED ışığının dağılmasına, böylelikle bir alarm halinin tetiklenmesine neden olur.  İyonlaşma duman detektörleri bir iyonlaşma odası kullanır. Odaya giren duman tanecikleri iyonlara yapışır, genel akımı etkileyerek alarmın tetiklenmesine neden olur.

Isı Detektörleri
Isı detektörleri ortam ısısındaki değişiklikleri algılayarak KUC'na bir alarm durumu iletir. Hava ısısının artış hızını ölçen yükselme hızı detektörleri ve belirli bir ısıya erişildiğinde tepki veren sabit ısı detektörleri.

Çok Ölçütlü Detektörler
Duman ve ısı sezicilerinin bir bileşimi olan bu detektörler adreslenebilir ya da geleneksel olabilirken aradaki fark ana yangın kontrol panosuyla iletişim düzeyinden kaynaklanır.

İşitme engelliler ve işitme güçlüğü çekenler için duman alarmları
İşitme engelliler ve işitme güçlüğü çekenler için duman belirtme cihazları iki tipten biridir; uyarı ışıklı görsel tip; ya da bir yastık altına yerleştirilmiş bir titreşim parçalı dokunsal tip. Uyuma alanlarında bir görsel duman ayarı tesisatı İnşaat Yönergelerinin M Bölümüne uygundur. Duman/Isı veya CO detektörleri ve/veya takımı oluşturan aksam için Belgelendirme mevcuttur.

Bu alandaki tek kalite işareti Kitemark almak, üreticilere ürün farklılığı ve gelişmiş pazar şöhreti kazandırır. Birçok yerel yetkili tarafından değer verilip belirtilen Kitemark, üreticilere yerel yönetim bakım evlerinin tasarımını ve ve yeniden tefrişini yapanlar nezdinde rekabet önceliği kazandırmaya yardımcı olacaktır.

BSI'nın kapsamlı test imkanları
BSI etkileyici Duman ve Isı Tüneli yeteneklerine dayanarak, duman ve ısı detektörleri için gerekli standartlara cevap veren CE ve Kitemark programları için eksiksiz uygunluk test hizmetleri sunabilir.  Çok ölçütlü detektörler için de kombine testler yapılabilir. Bu özellik DGY ve ATEX Yönergeleri uyarınca tam uygunluk testleriyle tamamlanabilir. Bu ürünler için Kitemark Belgelendirme programları otomatik olarak CE işareti gerekliliklerini karşılar.

Duman Detektörleri - BS EN 54-7: 2001
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri. Duman detektörleri. Saçılmış ışık, iletilmiş ışık ya da iyonlaşma kullanan nokta detektörleri

Isı Detektörleri - BS EN 54-5: 2001
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri.  Isı detektörleri Nokta detektörleri

Duman ve Isı Tüneli Yetkinlikleri

  • C sınıfı ısı detektörüne kadar ısı üretimi
  • Yazılım denetimli filtre kağıdı ve aerosol ısı üretimi
  • Otomatikleşmiş alarm kaydı
  • Isı üretimi için üç faz ve duman üretimi için tek faz
  • Herhangi bir anda iki detektör test edin
  • Tekrarlanabilirlik test döngüsü üzerinden veri günlükleme
  • Optik ve iyonlaşma alarmları
  • Yüksek ve bastırılmış ısı döngüleri için 0ºC'den 55ºC'ye ısı testleri

Sirenler ya da yangın alarm cihazları
Sirenler ya da yangın alarm cihazları yangın algılama ve yangın alarm sisteminin bina sakinlerini yakın yangın tehlikesi hakkında uyarma aracıdır.  Sirenler boyut ve biçim bakımından farklılık gösterir ve siren çıkışı düzey, frekans aralığı ve zaman şablonu açısından farklı olabilir, ama hepsinin aynı ürün standardının gerekliliklerini yerine getirmesi gerekir.

Dahili ve harici kullanıma göre iki tip siren vardır. İki tipin arasındaki başlıca fark, su ve yabancı cisim girmesini engellemek için kullanılan kauçuk conta ve dış gövde tasarımıyla, uygulanan çevre testlerinin katılığıdır. Sirenlerin çoğunluğu yangın alarm sistemi kontrol panolarına bağlantı için tasarlanmış olup 24V beslemeyle çalışır. 

Yine de değişik yangın alarm sistemleri ve yangın alarm cihazı üreticileri arasında farklar görülür.

BSI'nın test imkanları
BSI’nin yankılama hücresi sirenlerin BS EN 54-3'e göre testine izin verir ve boyut, frekans ve ses düzeyi açısından evsel/ticari pazarların ürün gerekliliklerini karşılar.

BS EN 54-3: 2001
İçeride veya dışarıda, sabit montajlı yangın alarm sirenleri için gereklilikleri, test yöntemleri ve performans ölçütleri 

Görsel Alarm Cihazları
Kısa süre öncesine kadar görsel alarmların yapımı, dayanıklılığı ve çalışması için herhangi bir Avrupa standardı yokken, şimdi EN 54-23:2010 görsel alarm cihazlarının gerekliliklerini, test yöntemlerini ve performanslarını belirtmektedir. Görsel alarm cihazları için bir Kitemark Belgelendirme programı da mevcuttur.

Ticari binalar ve kamusal yapılar, hizmet sağlayıcıyı ya da işvereni engellilerin hayatını kolaylaştıracak mantıklı düzenlemeler yapılmasından sorumlu tutan Engelli Ayrımcılık Yasası (EAY) gerekliliklerini yerinde getirmekle yükümlüdür. Bu gereklilikler işitme engellilerin yangın tehlikesi halinde uyarılma konusunda diğer bina sakinleriyle eşit şansa sahip olabilmeleri için - bir dizi etkene ve risk değerlendirmesine bağlı - bazı durumlarda sesli cihazlarla aynı öneme sahip görsel alarm kullanımını içerir.

Kitemark Belgelendirme bu ürünlere de uygulanabilir; böylelikle üreticiler ürünlerinin yeni standardın gerekliliklerini karşıladığını kanıtlayabilir, şartname hazırlayıcılar ve satın alma ekipleri ürünlerin kalitesini ve amaca uygunluğunu kanıtlamak için yine Kitemark doğruluğuna güvenebilir ve son kullanıcılar güvenliklerinin ve esenliklerinin teminat altında olduğunu hissedebilir.

Kamu ve özel sektör şartname hazırlayıcıları ve satın alma ekipleri riskleri yönetmek ve kaza olasılığını azaltma gereği karşısında iyi kaliteli, güvenli ve güvenilir ürünleri arayacaktır. Kitemark programları lisans vermeden önce tam denetim, ardından da standartların korunduğundan emin olmak için yıllık yeniden değerlendirmeler içerdiğinden, Kitemark BK'ta önde gelen Belgelendirme programlarından biri konumundadır. Bu nedenle, bir üretici Kitemark lisansı almayı ve korumayı başarıyorsa, AB içinde satılacak ürünler için İnşaat Ürünleri Yönergesi (İÜY) uyarınca Aralık 2010 itibarıyla mevcut ve Mart 2013'ten itibaren zorunlu olacak CE belgesi almak bir formaliteden öteye geçmeyecektir.

BSI’nin Hemel Hempstead'deki laboratuarlarında görsel alarm cihazları testinde uzmanlaşmış tesisleri üreticiler tarafından tam tip onay öncesi ön değerlendirme ya da gelişme testi için de kullanılabilir. Bu tesisler, ürünlerinin yeni standart ve düzenlemelerin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek isteyen üreticiler tarafından tasarım gelişimi testleri amacıyla da kullanılabilir.

Sesli Alarmlar
İnsanlar çoğu kez açık talimata zil ve siren sesinden çok daha hızlı ve çok daha uygun tepki verir. Bir yangın algılama sistemine dahil sesli alarmlar

açık ve kesin sesli mesajlar iletebilir, acil bir durumda belirsizlik ve karışıklığın en aza indirilmesine yardım edebilir.

2008 yılında alarm kontrol ve belirtme cihazları için yeni Avrupa standartlarının devreye girmesiyle, bu standarda uymaları gereken ürünlerin imalatçıları şimdi Kitemark Belgelendirme alarak ürün tanınmışlığını pekiştirmek ve pazar avantajı kazanmak fırsatına sahiptir.

BS EN 54-16: 2008
Sesli alarm kontrol ve uyarı cihazları

Manuel Çağrı noktaları
gelişmiş teknolojiye rağmen, insan gözlemi hala en etkin yangın algılama biçimidir. Yangın algılama ve uyarı sistemleri bu nedenle bir bina sakininin binayı boşaltma alarmı vermesini sağlayacak bir Manuel Çağrı Noktası (MÇN) içerir.

Adreslenebilir ya da geleneksel olsun, MÇP temel kullanım ilkesi bir cam kırmak ve butona basmaktan oluşur. Kontrol ve Uyarı Cihazları (KUC) butondan gelen sinyali yangınn alarmı olarak yorumlar ve yangın alarm moduna girer. MÇN kullanımının güvenilirliği nedeniyle, sistemin sinyali bir de kesici sinyal içererek, KUC'nın bu sinyali öncelikli sinyal olarak yorumlar ve geçici bir süre için diğer faaliyeti engeller.

BSI'nın test imkanları

BSI Manuel Çağrı Noktaları gereklilikleri alanında CE ve Kitemark programları için tam uygunluk testleri gerçekleştirebilir. Bu özellik EMC, DGY ve ATEX Yönergeleri uyarınca tam uygunluk testleriyle tamamlanabilir.

Bu ürünler için Kitemark Belgelendirme programları otomatik olarak CE belgesi gerekliliklerini karşılar.

BS EN 54-11: 2001
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri manuel çağrı noktaları.