BT ve Elektrik Yangını Önleme Cihazları

Güç Kaynakları
Güç kaynakları bağımsız, kontrol ve uyarı sisteminin parçası olarak kullanılır. Bu kaynaklar bir yangın siteminde, emici duman detektörleri gibi ek güç kaynağı gerektiren her türlüm uygulamada kullanılabilir.

BSI'nın sunabildikleri:
Güç kaynakları, girdi/çıktı aygıtları ve kısa devre izolatörleri (bkz. sağ) için gerekli standartlara göre CE Belgesi ve Kitemark Belgesi sunulabilir. Bunlara ek olarak, BSI Düşük Gerilim Yönergesine (DGY) uygun tam uygunluk testleri de suner.

BS EN 54-4: 1997
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri. Güç kaynağı ekipmanı

EN 60950-1: 2006
Bilgi teknolojisi ekipman güvenliği. Genel gereklilikler

Girdi/Çıktı Aygıtları
Bir alarm durumunda yangın sistemiyle çevre aygıtları arasında arayüz göreci üstlenen bu aygıtlar bir yangın sistemine ekstra işlevsellik kazandırabilir. Örneğin, bu aygıtlar yangın kapılarında manyetik kapı tutucularını harekete geçirebilir, programlı durdurmaları devreye alabilir, buhar kapaklarını çalıştırabilir vs.

BSI'nın sunabilecekleri:
CIE ve EKG'ler için gerekli standartlara (bkz. aşağıda) uygun CE belgesi Kitemark programlarına ek olarak, BSI Düşük Gerilim Yönergesi (DGY) uyarınca tam uygunluk testleri yapabileceği gibi, BS EN 12094 uyumlu test ve Belgelendirme hizmeti veren az onaylı kurumdan biridir. Bu ürünler için Kitemark Belgelendirme programları otomatik olarak CE belgesinin gerekliliklerini karşılar.

BS EN 54-18: 2005
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri. Girdi/Çıktı aygıtları

Kısa Devre İzolatörleri
Kısa devre izolatörleri algılama devresinin kısa devre arızalarından korumak için kullanılır. İzolatörler devrenin çalışmaya devamını sağlarken, KUC'nda bir mühendisin müdahalesini gerektiren arıza uyarısı verir.

BS EN 54-17: 2005
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri. Kısa devre izolatörleri