Tıbbi Cihazlar Ürün Belgelendirme

BSI Tıbbi Cihazlar Yönergeleri çerçevesinde Onaylı Kurum olarak, tüm Onaylı Kurumlar içinde en yaygın kapsamlardan birine sahiptir. 

  • Tıbbi Cihazlar Yönergesi (TCY) - tüm ürünler
  • The Active Improgramtable Medical Devices Directive (AIMDD) - all products
  • İn Vitro Tanılama Yönergesi (İVTY)
  • Bunun anlamı, bir üreticinin CE markalamanın artık yasal bir koşul olduğu Avrupa'da herhangi bir ürünü pazarlamak istemesi halinde, BSI'nın gerekli uygunluk değerlendirme hizmetleri yardım veya sunumu için yeterli teknik uzmanlığa sahip olmasıdır.