Mikro üretim (Microgeneration) için Kitemark

Mikro üretim (Microgeneration) Kitemark Sertifikasyonu

Kitemark programı, bu ürünler için eksiksiz bir MCS Belgelendirme içerir . BSI, MCS kapsamında değerlendirme yapabilecek UKAS onaylı bir Belgelendirme kuruluşudur. 

Kitemark Belgelendirme alarak rakiplerinizin önüne geçebilir ve kısa zamanda sadece MCS Belgelendirmesine hak kazanmaz, aynı zamanda da prestijli, rakipsiz ve güvenilir Kitemark Belgelendirmesinin size, şirketinize ve müşterilerinize sunacağı kazanımlardan yararlanırsınız.

Katı Yakıtlı Isıtma Sistemleri (MCS 008) 

BS EN 13240:2001+A2:2004
Katı yakıt kullanan oda ısıtıcıları

BS EN 14785:2006
Konutlar için Tahta pelet yakıtlı mekan ısıtma cihazları.  İçeride ve dışarıdaki kazanlar ve oda ısıtıcıları için kullanılabilir.

BS EN 303-5:1999
Isıtma kazanları: Cebri çekişli brülörlere sahip ısıtma kazanları. Katı yakıtlı ısıtma kazanları - elle ve otomatik ateşleme, nominal ısı kapasitesi azami 300 KW. MCC 008 sürüm 1.0, madde 7 kapsamında detaylandırılan performans ve emisyon kriterleri

BS EN 13240:2001+A2:2004 
veya BS EN 14785:2006 uyarınca test edildiğinde Verimlilik ve katı madde emisyonları

BS EN 12809:2001+A1:2004  veya BS EN 303-5:1999 (kapalı sistemlerde çalışan kazanlar için) uyarlanabildiği ölçüde katı biokütle yakıtlı kazanların verimlilik ve katı madde emisyonları (azami 50KW)

Mikro ve Küçük Rüzgar Türbinleri (MCS 006)

İngiltere Rüzgar Enerjisi Birliği küçük rüzgar türbini performans ve güvenlik standartları, 29 Şubat 2008 gereklilikleri:

BS EN 61400-12-1:2006,
BS EN 61400-11:2003
ve BS EN 61400-2:2006

Isı Pompaları - (MCS 007)

BS EN 14511:2007 (Bölüm 1 - 4) – Mekan ısıtması ve soğutmasında kullanılan, elektrik tahrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları.

Güneşsel Fotovoltaik Modüller (MCS 005)

BS EN 61215:2005
Kristalin silikon karasal fotovoltaik (PV) modüller

BS EN 61646:1977

İnce film karasal fotovoltaik modüller Not: Çatıya entegre modüller için örneğin bkz. MCS 005 madde 5b.

Güneş Kolektörleri (MCS 004)

BS EN 12975-1:2006
Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri
BS EN 12976-1:2006
Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri. Fabrika üretimi sistemler.  Not: Çatıya entegre modüller için keza bkz. MCS 004 madde 5b.