Kitemark Enerji Azalımı Doğrulama örnek olay incelemeleri

BSI’nin Kitemark Kitemark Enerji Azalımı Doğrulama (ERV) Programı kuruluşların enerji kullanımından kaynaklanan COemisyonlarını doğrulayıp onaylama yöntemidir. Bu program hissedarlara, yatırımcılara, şartname hazırlayıcılara, tüketici ve düzenleyicilere enerji kullanımı konusunda açık ve bağımsız bilgi sunma imkanı da verir.

Müşterilerimizin ERV için Kitemark programından nasıl yararlandıklarını okuyun.