Koruyucu Giyim

Kombine riskler, alev geciktirici ve yüksek görünürlüklü uyarı giysileri için BSI testleri.Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) koruma giysileri.

Eldiven koruma 
Koruyucu eldivenler çoğu zaman gerekli kişisel koruma alet kutusunun ayrılmaz parçasıdır. Eldivenler ısıl, kimyasal ve darbe tehlikesinden biyolojik tehlikelere ve sıvılarına kadar kapsamlı bir tehlike koruması sağlayabilir.

Çoğu eldiven bir belirli tehlike tipine karşı koruma için geliştirilmiştir. İtfaiyeci eldivenleri el üstü darbelere karşı ek koruma ve yüksek görünürlüklü şeritler gibi ilavelerle, çoklu tehlikeye dayanıklı ürünlerdir. Buna su geçirmezlik ve kaymama özelliğini de ekleyince, itfaiyeci eldivenleri hemen her çeşit tehlikeye karşı koruma sağlar.

Eldiven koruma standartları

BS EN 659: 2003
Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler
BS EN 374-1: 2003
Koruyucu eldivenler - kimyasal ve mikro organizmalar
BS EN 374-2: 2003
Koruyucu eldivenler - mikro organizmalar
BS EN 374-3: 2003
Koruyucu eldivenler - kimyasal nüfuz
BS EN 388: 2003
Koruyucu eldivenler - mekanik riskler
BS EN 407: 2004
Koruyucu eldivenler - ısı ve ateş
BS EN 420: 2003
Eldivenler - genel gereklilikler
BS EN 511: 2006
Koruyucu eldivenler - soğuk

 

Ayakkabılar
İnşaat işçisi, motosikletçi ya da itfaiyeci, ayakların gerektiği gibi korunması için uygun ayakkabı büyük önem taşır. Çok önemli olan sadece olası tehlikeye karşı sağlanan koruma değil, aynı zamanda işlevsellik, konfor ve dayanıklılıktır.


Bazı ayakkabı tipleri KKE Karmaşık sınıfından sayılır. Üretici yönergenin başlanıç koşullarını karşılamaya ek olarak, ürünün başlangıçta testinden geçtiği standardın gereklediğini karşılamayı sürdürdüğünü her yıl Onaylı bir Kuruma kanıtlamakla yükümlüdür.

BS EN 15090:2006
İtfaiyeciler içi ayakkabılar
BS EN ISO 20345:2004
Emniyet ayakkabıları
BS EN ISO 20346:2004
Kişisel koruma ekipmanı. Koruyucu ayakkabılar
BS EN ISO 20347:2004
Mesleki ayakkabılar

 

Yüksek Görünürlüklü Giysiler
Yüksek görünürlük standardı giysilerin gündüz herhangi bir aydınlatma altında ve karanlıkta araç ışıkları altında (24 saat görünürlük). Bu özellikle yollar veya karayolları üzerinde ya da yakınındaki kazalar için geçerlidir.

Standart kapsamındaki giysi ve malzemelerin testleri şunları içerir:

Malzeme testleri:

  • Renk - kromatiklik ve parıldama (lüminans)
  • Renk kalıcılığı ve fiziksel testler
  • Boyutsal denge ve nefes alma / su geçirmezlik özellikleri

Giysi testleri:

  • Tasarım değerlendirmesi
  • Asgari malzeme bölgeleri

BS EN 471: 2003
Yüksek görünürlüklü giysiler

Koruyucu giysiler 
Koruyucu giysiler kapsamlı bir dizi tehlike senaryosu çerçevesinde kullanılırken, bir dizi standart da ürünlerin aşırı ısı karşısında giysi korumasını veya

sıçramadan önlüklerin kimyasallara karşı dayanıklılığını değerlendirir.

Tüm koruyucu giysiler ancak üretici talimatına uygun bakım ve temizlemeyle etkisi korur. Toz veya toksin kirliliği
koruyucu giysinin çıplak ateşten alev alma riskini arttırabilir.

Diğer tüm koruyucu ekipmanda olduğu gibi, koruyucu giysiler de sadece belirtilen parametreler içinde olacağından, tüm kullanıcıların malzemenin sınırlarına aşına olmaları önem taşır.

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) koruma durumunda, kullanıcı yüksek dirençli malzemeden yapılmış, tamamiyle kapalı bir giysi alınır, solunum için temiz hava beslemesi yapılır. Giysi içindeki basınç artıda tutulur, üfürülen hava tahliye vanasından/vanalarından çıkarılarak, giysinin içinde kirletici malzemenin girmesini engelleyecek bir artı basınç oluşturulur.  Bu durum havanın sistem içinde yeniden devretmesini engeller.

Muhafaza giysileri duruma bağlı olarak güç kaynaklı ya da beslemeli hava filtreleriyle de kullanılabilir.

Koruyucu Giysi Standartları

 BS EN 464: 1994
Aerosoller ve katı tanecikler de dahil, sıvı ve gaz kimyasallara karşı koruma

BS EN ISO 15025: 2002
Isı aleve karşı koruyucu giysiler

BS EN 14605: 2005
Kimyasallara karşı spreye dayanıklı bağlantılı koruma (Tip 4 Ekipman)

BS EN 533: 1997
Isı aleve karşı koruyucu giysiler

BS EN 14605: 2005
sıvılara karşı sıvı geçirmez bağlantılı koruma (Tip 4 Ekipman)

BS EN 702: 1995
Isı aleve karşı koruyucu giysiler

BS EN 14605: 2005
Sıvı kimyasallara karşı koruma

BS EN 943-1:2002
Sıvı ve gaz kimyasallara, aerosoller ve katı taneciklere karşı koruma

BS EN 468: 1995
Sıvı kimyasallara karşı koruma

BS EN 943-2:2002
Sıvı ve gaz kimyasallara karşı koruma

BS EN 469: 2005
İtfaiyeciler için koruyucu giysiler

BS EN 1073-1: 1998
Radyoaktif kirlenmeye karşı koruyucu giysiler

BS EN 510: 1993
Hareketli parçaların dolaşması riski için koruyucu giysiler

BS EN 1073-2: 2002
Radyoaktif kirlenmeye karşı koruyucu giysiler

BS EN 530: 1995
Koruyucu giysi malzemesinin yıpranmaya dayanıklılığı

BS EN 1149-1: 2006
Koruyucu giysiler - elektrostatik özellikler

BS EN 531: 1995: 1998
Isıya maruz işçiler için koruyucu giysiler

BS EN 1149-2: 1997
Koruyucu giysiler - elektrostatik özellikler

BS EN ISO 6529: 2001
Sıvı ve gaz nüfuzuna karşı koruyucu giysiler (ISO 6529:2001)

BS EN ISO 10819: 1997
Mekanik titreşim ve şok (ISO 10819: 1996)

BS EN ISO 13995: 2001
Mekanik özelliklere karşı koruma (ISO 13995: 2000)

BS EN ISO 13997: 1999
Keskin cisimlerle kesilmeye direnç (ISO 13997: 1999)

BS EN 342: 2004
Soğuğa karşı koruma

BS EN 343: 2003
Kötü hava koşullarına karşı koruma