Darbeden Koruma

Kişisel Koruma Malzemesi KKE Yönergesi (89/686/EEC)

Kişisel Koruma Malzemesi (KKM) bir veya birden fazla sağlık ve güzenlik tehlikesinden korunmak için birey tarafından giyilen ya da tutulan her malzeme olarak tanımlanır.KKE üreticileri bu mevzuat hükümlerine uymak için, ürünlerinin ilgili Ulusal, Avrupa ya da Uluslararası Standart veya Teknik Şartnameye uygunluğunu temin etmeleri gerekir.

KKE yönerge sınıflandırması:

  • Basit – kullanıcının riski belirlediği, asgari tehlikede kullanılacak ürünler.
    Üretici tarafından öz Belgelendirme
  • Karmaşık – Ölümcül tehlikeye, ya da ölüme varacak kadar ciddi zarar bırakabilecek durumlara karşı koruyan ürünler.
    Onaylı kurum tarafından gerçekleştirilecek CE tipi Belgelendirme.
  • Orta – Yukarıdaki sınıflardan hiçbirine dahil olmayan ürünler.
    Onaylı kurum tarafından gerçekleştirilecek CE tipi Belgelendirme.

BSI'nın sunabilecekleri:
KKE ürünlerinin çoğunluğu CE işareti gerektirir.  BSI, tüketicinin endüstri standartlarını yakalayan ya da aşan kaliteli ürünleri belirlemesine yardım edecek Kitemark da sunabilir.

 

Darbeye Karşı Koruma: Miğferler
Baş koruma geniş bir ürün yelpazesini kapsar. Bu yelpaze bisikletçi tarafından kullanılan basit miğferden, miğferin basit bir koruma önlemi yerine çok işlevli bir aygıt olmasını sağlayacak entegre solunum ve iletişim donanımına sahip gelişmiş miğferlere kadar gider. Daha sıkı standartların ve gelişmiş test metotlarının varlığı miğferlerin artık kullanıcı için rahat ve daha hafif olması, hijyen koşullarının gelişmesi anlamına gelir.

Yasal karayolu kullanımı için bütün miğfer ve siperliklerin Yol Trafik Yasasında (bkz. Yönerge 22.05, BS 6658, BS EN 4110:1999) belirtildiği gibi onaylanması gerekir. Koruyucu başlıklar konusunda dünyanın önde gelen test laboratuarlarından biri olan BSI, Yönerge 22.05 BK onay makamı Araç Tescil Ajansınca teknik hizmet tedarikçisi olarak kabul edilmiştir.

Dahası, BSI araç kullanıcı miğfer ve siperlikleri için Standards Australia Quality Assessment Systems kuruluşunun sırasıyla AS 1698 ve standartlarına göre BK test kurumudur.

BSI birçok durumda dünya çapında birçok ülkeyle karşılıklı anlaşmalara sahiptir. Araç kullanıcı miğferleri için de Kitemark Belgelendirme mevcuttur.

Miğferler ve Sert Başlıklar:

UN ECE Düzenlemesi 22.05
Sepetli ya da sepetsiz motosikletler ve motorlu bisikletlerin sürücü ve yolcuları için koruyucu miğferler ve bu miğferlere takılacak veya takılması amaçlanan siperlikler.
BS 6658: 1985
Araç Kullanıcıları için Koruyucu Miğferler
BS EN 4110: 1999
Araç Kullanıcıları için Siperlikler
BS EN 1078:1997
Bisikletçiler ve Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları için Miğferler
BS EN 397: 1995
Sanayi için Emniyet Miğferleri
BS EN 812: 1998
Sanayi için Darbe Başlıkları
PAS 017: 1995
Polis Kullanımı için Çevik Kuvvet Miğferleri
PAS 028: 2002
Deniz Emniyet Miğferleri

Spor Miğferleri

Üreticilerin uyması gereken ulusal ve uluslararası düzenlemelerle ve ilgili Yönetim Kurullarının belirlediği bireysel düzenlemelerle spor pazarı giderek küreselleşmektedir. BSI dünya şampiyonlarından amatör meraklılara, heyecan peşinde koşanlardan geleceğin gözdelerine kadar herkesi koruyan spor ürünleri testlerinin bütün yönlerinde yardımcı olabilir!

BSI hem yeni, hem de yerleşik spor malzemesi üreticilerini destekler, müşteri portföyümüz spor imalatında
Bisiklet, Ragbi, Kriket, Motor Sporları, Binicilik vb. gibi alanları kaplayan, çokuluslu büyük şirketlerden küçük girişimlere kadar eksiksiz bir kesiti temsil eder.

Yüksek standartlar alanındaki ünümüz o denli önemlidir ki, Britanya Binicilik Federasyonu ve Pony Club sadece Kitemark Miğferi giymiş binicilerin binicilik etkinliklerine katılmasına izin vermektedir.

BSI aşağıdaki test standartlarını sunar:

BS EN 7928: 1998
Kriketçiler için Koruyucu Başlıklar
BS EN 1384: 1997
Binicilik Etkinlikleri için Miğferler
PAS 015: 1998
Binicilik Miğferleri
BS EN 966:1996
Havacılık Sporları için Miğferler
BS EN 1077: 2007
Alp Disiplini Kayakçıları ve Snowboardcular için Miğferler

Darbeye Karşı Koruma: Beden Zırhı

Herkes yaşamının bir döneminde olası yaralanmaya karşı korumaya ihtiyaç duyacaktır. Bir ürün kol ve bacakları, yaşamsal organları ve diğer vücut bölgelerini kurtaracak bir işlev için kullanıldığı zaman, o ürünün geleneksel düzeylerde test edildiğini bilmek, her şey demektir.

BSI Darbeye Karşı Koruma Laboratuarı iş veya spor/boş zamanla ilgili, beden koruma ürünlerinden geniş bir yelpazeyi test eder.

BSI Belgelendirme şunları içerir:

• Dizlik ve dirseklikler (Motosiklet)
• Dizlik ve dirseklikler (Spor)
• Tozluklar ve koruyucu ayakkabılar
• Ragbi giysileri
• Kriket göğüslükleri
• Futbol tekmelikleri

BS EN 1177: 1998
Darbe emici Oyun Sahası Yüzeyleri
IRB/REG12/Iss 1/2005
Ragbi Oyuncusu Giyimleri için Belirli Ürünler (başlık, omuzluk ve yasak cisimler)