Baca tarama

BSI, hem genel, hem de Gaz Güvenliği (Tesisat ve Kullanım) Düzenlemeleri kapsamında yasal güvenlik gerekliliklerini yerine getirmeleri için ev sahipleri ve ortak bacalardan sorumlu diğer kişilere yardım için Ortak Baca Denetimi gerçekleştirebilecek UKAS onaylı tek bağımsız denetim kuruluşudur.

Ortak bacalar genellikle yüksek binalarda bulunur ve birçok gazlı cihazın (kazanlar, su ısıtıcıları, gaz yakıtlı vb.) yanma ürünlerinin güvenle uzaklaştırılmasını ve söz konusu cihazlara gerekli yanma havasının ulaştırılmasını sağlar. Ortak bir baca sistemine gerekli bakımı yapmamak güvensiz gazlı cihazlara neden olabilir.


Baca taraması nedir?

Baca taraması ortak baca sisteminin her yerine erişebilen gelişmiş video kameralar ve özel endoskop ekipmanı içeren eksiksiz bir denetim ve değerlendirme sistemidir. Kanal hızını da izleyebilir, ortak baca güvenliğiniz ve bakım gereklilikleri için doğru çözümü belirleyecek yanma denetimleri de yürütebiliriz.

BSI denetimlerini her üç baca tipinde de gerçekleştirebilir:, “SE-Kanalı”, “U-Kanalı” ve daha az rastlanan “Şönt -Kanalı”.


Baca Tarama Denetiminin Yararları

BSI’nin Baca Tarama senetim hizmetleri şunları sağlayabilir:

  • Ev sahiplerinin yasal zorunluluklarını yerine getirmelerine yardım
  • Bina sahiplerinin bakım giderlerinin yönetilmesi
  • Ortak baca sistemlerinin güvenli çalışması