Çevreye Zararlı Maddelerin Kısıtlaması Yönetmeliği (RoHS)

BSI Zararlı Maddelerin Kısıtlaması Yönergesinin (RoHS) işiniz üzerindeki etkisini anlamaktadır. Zararlı Maddelerin Kısıtlaması Yönergesi (RoHS) Güvenli Kitemark Hizmetini bunun için geliştirdik; Bu hizmet size uygunluk süreci sırasında destekleyecek ve RoHS yönetmeliğine uygunluğunuzu kanıtlamanıza yardım edecektir.

 Endüstri ile, endüstri için geliştirlen RoHS güvenli Kitemark RoHS Yönetmeliğinin karmaşıklığını ayıklayan, iki parçalı modüler bir programdır.

BSI  Yönetmelik yönünde atacağınız her adımda yardım için yanınızda olacaktır. RoHS Güvenli Kitemark Hizmeti konusunda daha fazla bilgi için,

RoHS Yönergesi nedir?

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin RoHS Yönetmeliğinin adıyla da bilinen, bazı tehlikeli maddelerin elektrik ve elektronik ekipmanlarda (EEE) kullanılmasını kısıtlayan 27 Ocak 2007 tarih ve 2002/95/EC sayılı yönergesi; EEE üretimi sırasında bazı tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayarak bu ürünleri çevre üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlar. Yönerge bir tek pazar yönergesi olup, Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman (WEEE) Yönergesini tamamlar.

AB RoHS Yönetmeliğinin bir dizi zararlı maddenin kullanım miktarlarına aşılmayacak sınırlar belirlemiştir; bu maddeler şunlardır:

 • Kurşun     
 • Hexavalent Krom
 • Civa     
 • Polybrominated Biphenyls
 • Kadmiyum    
 • Cadmium

Şirketiniz RoHS uygunluğunu nasıl kanıtlar? 

1 Temmuz 2006 itibariyle yürürlüğe giren EU RoHS (2002/95/EC) yönetmeliğine uygun olması zorunlu ürünler şunlardır:

 • Tüketici ekipmanı   
 • Küçük ve büyük ev cihazları
 • Aydınlatma ekipmanı   
 • BT ve telekomünikasyon ekipmanı
 • Otomatik dağıtım makineleri 
 • Oyuncak, eğlence ve spor malzemeleri
 • Elektrik ve elektronik aletler

Etkilenen ürün kapsamının önümüzdeki yıllarda genişleyeceği, izleme ve kontrol cihazlarıyla tıbbi aletleri de içermesi beklenmektedir.

RoHS Güvenli Kitemark » RoHS Uygunluğunun Cevabı mı?

RoHS (Elektrik ve Elektronik Ekipmanlarda kullanılan Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) uygunluk süreci boyunca şirketlere yardımcı olabilmek için özel olarak geliştirilen RoHS Güvenli Kitemark UK RoHS uygulama makamı Ulusal Ağırlık ve Ölçüler Laboratuarı tarafından tanınan bir Belgelendirme programıdır.

RoHS Güvenli Kitemark'ın sağladıkları:

 • Fark Analizleri ve RoHS hazırlık raporları
 • Riske dayalı odaklı test yolu
 • RoHS farkındalık ve eğitimi
 • RoHS Güvenli Kitemark kullanma Lisansı

Ana Öğeler:

 • QC80000 kullanarak Malzeme Kontrol program değerlendirmesi
 • Odaklı, riske dayalı süregelen analiz
 • Yerinde denetim ve Belgelendirme ile süregelen değerlendirme

Kilit Avantajlar:

 • UK RoHS Uygulama Makamınca tanınma
 • UK ve Avrupa Endüstrisince tanınma
 • Tedarik zinciri boyunca güven oluşturur
 • Toplam RoHS test giderlerini düşürür
 • QC80000 Belgelendirme içerebilir
 • Ürünlerinizi satmanıza, karınızı arttırmanıza yardımcı olur
 • Bağımsız Belgelendirme; şirketinize uygunluk kanıtlama imkanı sağlar.
 • Firma içi RoHS Hizmetleri

BSI  aşağıdaki özellikleri de içeren bir dizi ısmarlama RoHS hizmeti sunar:

 • Özel Eğitim
 • Tedarik Zincirinde gözden geçirme ve değerlendirmesi
 • QC80000 veya belirlenmiş ölçütlere göre İkinci Taraf Denetimleri
 • RoHS malzeme testi