Bulut Bilişim Güvenliği ve CSA STAR Belgelendirme için Onaylı Tetkikçi Eğitimi

STAR Belgesi, bulut servis sağlayıcılarına, STAR Belgesi olgunluk modeline göre, bulut kontrollerinin bağımsız bir kuruluş tarafından denetlendiğini kanıtlayabilme imkanı verir.  Belgeli kuruluşlar Cloud Security Alliance (CSA) STAR web sitesinde Register (Kayıt) bölümünde görüntülenirler.

Deneyimli bir eğitmen tarafından verilen bu eğitim, katılımcılara STAR belgelendirmesi tetkikini yönetebilme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır.  Katılımcıların bu tetkiklerde CSA Bulut Kontrolleri Matriksinin etkili kullanılıp kullanılmadığını ölçmek ve olgunluk seviyesini değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır. Katılımcılar detaylı bir vaka analizi üzerinde çalışacak ve STAR Sertifikası nasıl puanlayacaklarını belirlemek konusunda pratik deneyim kazanacaklar. 


Kimler Katılmalı

Kuruluş içinde bulut hizmetlerini uygulamaktan ve yönetmekten sorumlu olan herkes , ya da bilgi güvenliği sorumlulukları olanlar katılabilir.

Önerilen iş rolleri aşağıdaki gibidir :

 • Kalite Yöneticileri
 • IT yöneticileri
 • Bilgi güvenliği yetkilileri
 • Bilgi güvenliği danışmanları

İşinize Faydası

 • Sadece belgeli STAR tetkikçileri Bulut Kontrol Matriksine (CCM) göre STAR sertifikasyonuna önerilmek üzere üçüncü taraf tetkiki gerçekleştirebililer.    

 

 • Onaylı bir belgelendirme kuruluşu olarak, kuruluşunuz STAR tetkiki gerçekleştirebilecek ve STAR belgesi verebilir yetkiye sahip olacak.

Eğitim Yapısı

1’inci gün

 • STAR belgelendirmesi için kriterleri tanımlamak
 • Bulut Kontrol Matriksini (CCM) ve ISO/IEC 27001 ile ilişkisini tanımlayabilmek
 • CCM’nin özel kontrol alanlarını tanımlayabilmek ve aralarındaki farklı ayırt edebilmek.
 • Olgunluk seviyesinin ne olduğunu ve STAR belgelendirmesi olgunluk modelinin nasıl işlediğini açıklayabilmek.
 • Hizmet sağlayıcının güvenlik kontrollerini tetkik ederken olgunluk modelini nasıl uygulayabileceklerini gösterebilmek.  

 

2’inci gün

 • Hizmet sağlayıcının güvenlik kontrollerini tetkik ederken olgunluk modelini uygulayabilmek
 • Her bir CCM kontrol alanı için olgunluk skoru hesaplayabilmek
 • Olgunluk skorlarına göre hizmet sağlayıcının toplam olgunluk aşamasını hesaplayabilmek

STAR belgesi önerebilmek

Gerekli Ön Bilgi

Bu eğitimi başarıyla tamamlayabilmek için sınavı geçme zorunluluğu bulunmaktadır.