eğitimlerine yönelik hüküm ve koşullar

ÖNEMLİ BİLDİRİM: LÜTFEN EĞİTİM KURSU SATIN ALMADAN VEYA BU İNTERNET SİTESİNDEN HERHANGİ BİR EĞİTİM MATERYALİNE ERİŞİM SAĞLAMADAN VEYA İNDİRMEDEN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN:


Bu, yazılı malzemeleri ve çevrimiçi belgeleri (Dokümantasyon) içeren BSI eğitimler ve eğitim malzemelerini (sırasıyla "eğitimler" ve "Eğitim Materyalleri") satın almanıza ilişkin olarak sizinle (Lisans Sahibi veya siz) 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom adresindeki BSI Assurance UK Limited (Lisans Veren veya biz) arasında yapılan yasal bir anlaşmadır.

Etkinlik sayfanızdaki "satın al" düğmesine tıklayarak, sizi (işveren iseniz) ve çalışanlarınızı bağlayacak olan bu şartları kabul etmiş olursunuz. Bu şartları kabul etmezseniz, size Eğitim Materyali veya Dokümantasyonu satamayız ve satın alma sürecine son vermeniz gerekmektedir.

1. ÜRÜN - AÇIKLAMA

Ürünlerimiz şunlardır:

 • Eğitmen Yönetimli Eğitim [ILT]
  • Delegelerin eğitimin bir eğitmen tarafından verildiği bir yere gitmesi gerekir
 • e-Eğitim [Online eğitim]
  • Delege eğitim aktivitesini online satın alabilir, kursa online erişim sağlayıp, online tamamlayabilir
 • Uzaktan Eğitim
  • Delege ürünü online olarak ayırtabilir
  • Uzaktan eğitim ile BSI, eğitim malzemelerini ödemenin tamamını aldıktan sonra tamamlaması için delegeye gönderecektir
 • Karma Eğitim
  • Eğitim sunma yöntemlerinin tümü birlikte kullanılarak sunulan kurs; ILT, online ve uzaktan

Herhangi bir Eğitim Kursu içeriğini herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkımız saklıdır.

2. SATIŞ

eğitimler ve Eğitim malzemelerinin satın alınması aşağıdakilere tabidir:

 • internet sitemizde ilgili ürün için belirlenen fiyatlar ve
 • eğitimler ve Eğitim malzemelerinin satın alınması, aşağıdaki maddede açıklandığı gibi lisans koşullarına uygun olarak Eğitim Materyalleri ve Dokümantasyonun kullanılmasına ilişkin olarak münhasır olmayan, devredilemeyen bir lisans verilmesini de kapsar.

3. LİSANS

Şunları yapabilirsiniz:

 • [BİR ILT MÜŞTERİSİ İSENİZ] ilgili Eğitim Kursuyla bağlantılı Eğitim malzemelerini almak ve bunlara sahip olmak ve bu tür Eğitim malzemelerini söz konusu kursa katılım ile bağlantılı olarak kullanmak ve sadece ilgili ILT Eğitim Kursu delegesinin bunları kullanması kaydıyla, bu lisans süresince bunları bilgi kaydı olarak kullanmak.
 • [E-EĞİTİM MÜŞTERİSİ İSENİZ] Belgeleri aşağıdaki şekillerde ilgili online tamamlamak amacıyla indirmek ve kullanmak:
  • Lisans tek-kullanıcı lisansı ise veya Yazılım tek kullanımlık ise tek bir CPU'da veya
  • Lisans çok-kullanıcılı veya ağ lisansı ise, sizinle aramızda kararlaştıracağımız eş zamanlı kullanıcı sayısına göre.
 • [BİR UZAKTAN EĞİTİM MÜŞTERİSİ İSENİZ] ilgili Eğitim Kursuyla bağlantılı Eğitim malzemelerini almak ve bunlara sahip olmak ve bu tür Eğitim malzemelerini söz konusu kursa katılım ile bağlantılı olarak kullanmak ve sadece ilgili Uzaktan Eğitim Kursu delegesinin bunları kullanması kaydıyla, bu lisans süresince bunları bilgi kaydı olarak kullanmak.
 • [KARMA EĞİTİM MÜŞTERİSİ İSENİZ] yukarıda verilen üç kategorideki uygun haklara sahip olursunuz.

4. LİSANS SAHİBİNİN TAAHHÜTLERİ

Bu Lisansta açıkça belirtilenler hariç, aşağıdakileri (ve çalışanlarınız veya sizin adınıza Eğitim Kursuna katılan diğer delegelerin taahhüt etmesini) taahhüt edersiniz:

 • arızi veya ilgili Eğitim Kursunun tamamlanması için gerekli olmasının dışında Eğitim Materyalleri veya Dokümantasyonunu kopyalamamak;
 • Eğitim malzemelerini veya Dokümantasyonu kiralamamak, kiraya vermemek, alt-lisans vermemek, tercüme etmemek, birleştirmemek, uyarlamamak, değiştirmemek veya modifiye etmemek;
 • Eğitim malzemelerinin veya Dokümantasyonun tamamını veya herhangi bir kısmını değiştirmemek veya modifiye etmemek veya Eğitim malzemelerinin veya herhangi bir bölümünün diğer materyallerle birleştirilmesine veya dahil edilmesine izin vermemek;
 • Eğitim Materyalleri ve Belgelerinin kullanımını denetlemek ve kontrol etmek ve çalışanlarınız ve temsilcileriniz tarafından bu Lisans şartlarına uygun olarak kullanılmalarını sağlamak;
 • Eğitim Materyalleri veya Belgelerinin herhangi bir ortamda yaptığınız tam veya kısmi kopyaları üzerine BSI telif hakkı bildirimini eklemek;
 • Lisans Verenin önceden yazılı izni olmadan Eğitim Materyalleri veya Belgelerinin tamamını veya bir kısmını herhangi bir şekilde herhangi birine vermemek veya kullanımına açmamak;

5. EĞİTİM KURSLARININ TRANSFERİ VE İPTALİ

Delegeler, kurs başlangıç tarihinden önce 21 güne kadar bir kurstaki kayıtlarını başka bir kursa transfer edebilirler. Delege transfer ettikten sonra her iki kursun iptali için de para iadesi yapılmayacaktır. Delege tarafından sadece bir transfer gerçekleştirilebilir.

Eğitim Kursunu iptal ederseniz: - tüm iptaller, ilgili Eğitim Kursunun başlangıç tarihinden en geç 25 gün önce yapılmalıdır. Sadece yazılı iptaller kabul edilecektir. Bir delege bir Eğitim Kursuna katılmazsa veya kurs başlangıç tarihinden önce 25 içinde iptal istenirse, ödemenin tamamının yapılması gerekecektir.

İptalin ne zaman bildirildiğine bakılmaksızın, Uzaktan Eğitim, Karma Eğitim ve E-eğitimlernın iptali için para iadesi yapılmayacaktır.

Bir Eğitim Kursunu iptal eder veya kurs içeriğini değiştirirsek: - Lisans Verene veya herhangi bir delegeye karşı ek bir yükümlülüğe maruz kalmadan Eğitim Kursunu herhangi bir zamanda iptal etme hakkımızı saklı tutarız. Bu şartlarda, alternatif tarihler, tam para iadesi veya alacak notu teklif ederiz.

6. GİZLİLİK 

6.1 Lisans Sahibinin Eğitim Kursu eğitim programı uyarınca Eğitim Kursu sırasında Lisans Verene sunabileceği materyallere ilişkin olarak (“Projeler”), Lisans Veren:

 1. bir Projede Lisans Sahibi tarafından Lisans Verene ifşa edilen, gizli nitelikteki ticari ve finansal bilgiler dahil, tüm bilgileri gizli tutacaktır;
 2. Lisans Sahibinin önceden açık yazılı izni olmadan Projeleri yayınlamayacaktır ve
 3. Projelerdeki bilgi ve diğer tüm gizli bilgileri sadece ilgili Eğitim Kursu amaçları için gerekli kişilere ve sadece görevlerini uygun şekilde yerine getirmek için gerekli düzeyde ifşa edecektir.

6.2 Lisans Veren, 6.1'deki yükümlülüklerin çalışanları, yetkilileri ve temsilcileri tarafından da yerine getirilmesini sağlayacaktır.

6.3 Lisans Veren, işbu Madde 6'daki yükümlülüklerin ihlali niteliğinde bir ifşadan haberdar olur olmaz, Lisans Sahibini vakit kaybetmeden bilgilendirecektir. Lisans Sahibinin talebi üzerine, Lisans Veren ileri ifşayı önlemek için gerekli adımları atacaktır.

6.4 İşbu Madde 6 hükümleri şunlar için geçerli olmayacaktır:

 1. Projenin ilgili olduğu Eğitim Kursu eğitim programı uyarınca üçüncü bir şahsa ifşa edilmesinin gerektiği ve Lisans Sahibinin Projeyi Lisans Verene sunduğu sırada bu gereklilikten haberdar olması;
 2. Projenin Lisans Verene sunulduğu sırada halka açık olan veya işbu Madde 6 ihlal edilmeden daha sonra halka açıklanacak herhangi bir bilgi veya
 3. gizlilik yükümlülüğü altında olanlar hariç, Projenin sunum tarihinde Lisans Verenin halihazırda sahip olduğu bilgiler veya
 4. üçüncü bir şahıstan işbu Madde 6 ihlal edilmeden herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadan elde edilen bilgiler.

6.5 İşbu Madde 6'nın hükümleri, Projenin Lisans Verene ilk kez sunulduğu tarihten itibaren geçerli olacak olup, o taihten itibaren 10 yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır.

 

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Dünyanın herhangi bir yerindeki Eğitim Materyalleri ve Dokümantasyonuna ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının Lisans Verene ait olduğunu, Eğitim Materyalleri ve Dokümantasyonun size lisanslandığını (satılmadığını) ve Lisans uyarınca kullanma hakkı dışında Eğitim Materyalleri veya Dokümantasyona ilişkin hiçbir hakkınızın bulunmadığını kabul edersiniz.

8. LİSANS VERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bu Lisans'taki hiçbir hüküm, Lisans Verenin ihmali sonucunda meydana gelen dolandırıcılık, ölüm veya kişisel yaralanmaya ilişkin yükümlülüğünü veya yasalar gereği hariç tutulamayacağı veya sınırlandırılamayacağı başka bir yükümlülüğü hariç tutmayacak veya sınırlandırmayacaktır.

Lisans Veren, bu Lisans veya herhangi bir ek sözleşme altında veya ile bağlantılı olarak aşağıdakilerle ilgili bir sorumluluğa sahip olmayacaktır:

 • gelir kaybı;
 • iş karı veya sözleşme kaybı;
 • iş kesintisi;
 • para veya öngörülen tasarruf kullanımı kayıpları;
 • bilgi kaybı;
 • fırsat, hüsnüniyet veya itibar kaybı;
 • veri kaybı, hasarı veya bozulması veya
 • nasıl meydana gelirse gelsin ve haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme ihlali veya başka nedenlerle ortaya çıkan dolaylı ve arızi kayıp veya hasarlar;

Yukarıda verilenlere tabi olmak üzere, Lisans Verenin bu Lisans veya ek sözleşme ile ilgili olarak, sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka şekillerde olup olmadığına bakılmaksızın, toplam yükümlülüğü £500 meblağına eşit olacaktır.

Lisans Verenin üçüncü şahıs fikri mülkiyet hakları ihlaline ilişkin yükümlülüğü, BK'de geçerli hak ihlalleri ile sınırlı olacaktır.

İşbu şartlar, eğitimler, Eğitim Materyalleri ve Dokümantasyon tedarikine ilişkin olarak Lisans Verenin yükümlülük ve sorumluluklarının tamamını oluşturmaktadır. Bu Lisansta belirtilenler dışında Lisans Veren için bağlayıcı olan açık veya ima edilen koşul, garanti, beyan veya başka şartlar bulunmamaktadır.

9. ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeler sadece, internet sitemizde işlem sırasında yetkili bir kredi kartı kullanılarak veya fatura ile yapılabilir. Ödeme makbuzları elektronik formatta sunulmaktadır.

İnternet sitemizin güvenli bir site olduğundan emin olmak için makul önlemler alırız. Lütfen erişim ve olanakların kullanımıyla ilgili olarak internet sitemizin kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları okuyun. Ödeme ile ilgili olarak verdiğiniz tüm bilgilerin güvenli tutulmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atarız.

Fatura ödeme tarihleri, hangisi daha yakın ise, fatura tarihinden 30 gün sonra veya kurs başlangıç tarihinden en az 10 iş günü öncedir.

10. SONLANDIRMA

Lisans Veren, aşağıdaki koşullarda bu Lisansı size yazılı bildirimde bulunarak hemen sonlandırabilir:

 • bu Lisansı önemli veya sürekli olarak ihlal eder ve talep eden yazılı bildirimin ardından 14 gün içinde ihlali düzeltmezseniz (düzeltilebilir ise) veya
 • mahkemeye aleyhinizde bir iflas kararı verilmesi için dilekçe sunulmuşsa veya
 • Lisans Sahibi (şirket ise) acze düşer veya borçlarını ödeyemezse (1986 Aciz Hali Yasası, bölüm 123 uyarınca), gönüllü veya zorunlu tasfiyeye giderse (birleşme veya yeniden yapılanma dışındaki gerekçelerle), kapatma kararı alırsa, varlıklarının tamamı veya bir kısmına ilişkin olarak görevlendirilmiş bir alıcı veya idareci yöneticisi, kayyum, tasfiye veya benzeri memur varsa, alacakları ile uzlaşma veya düzenlemeye gittiyse veya borcu sonucunda benzeri bir olaya kalkışırsa veya maruz kalırsa, borçlarını ödeyemezse (1986 Aciz Hali Yasası, bölüm 123 uyarınca).

Herhangi bir gerekçeyle sonlanma halinde:

 • bu Lisans altında size verilen tüm haklar durdurulacaktır;
 • bu Lisans yetkisiyle gerçekleştirilen tüm aktiviteleri durdurmanız gerekir;
 • Lisans Verene bu Lisans altında ödenmesi gereken tüm meblağları anında ödemeniz gerekir;
 • Eğitim malzemelerini veya Dokümantasyonunu sahip olduğunuz tüm bilgisayar ekipmanlarından hemen silmeli veya kaldırmalı ve (Lisans Verenin tercihinde) elinizdeki, emanetinizdeki veya kontrolünüzdeki tüm Eğitim Materyalleri ve Dokümantasyonunun tüm kopyalarını imha etmeli veya Lisans Verene iade etmeli ve imha halinde, Lisans Verene bunu kanıtlamalısınız.

11. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ

Bu Lisans sizin, bizim ve ilgili halef ve atanan kişilerimiz için bağlayıcıdır.

Önceden yazılı iznimiz olmadan bu Lisansı veya bundan kaynaklanan haklarınızı veya yükümlülüklerinizi devredemez, temlik edemez veya başka şekillerde tasarruf edemezsiniz.

Lisans süresinde herhangi bir zamanda bu Lisansı veya bundan kaynaklanan haklarımızı veya yükümlülüklerimizi devredebilir, temlik edebilir veya başka şekillerde tasarruf edebiliriz.

12. KONTROLÜMÜZ DIŞINDAKİ OLAYLAR

Makul kontrolümüz dışındaki olaylar (Mücbir Sebep) nedeniyle yükümlülüklerimizi gerçekleştirmememiz veya geciktirmemiz konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğumuz bulunmayacaktır.

Mücbir Sebep, makul kontrolümüz dışındaki bir olayı, gerçekleşmeme durumunu, ihmalı veya kazayı içerir.

Mücbir Sebep Olayının devam ettiği dönemde ifamız askıya alınmış sayılacak ve söz konusu süre boyunca ifa için süre uzatımı verilmiş olacaktır. Mücbir Sebep Olayını sona erdirmek veya Mücbir Sebebe rağmen yükümlülüklerimizi ifa etmeye devam etmeye yönelik bir çözüm bulmak için makul tüm çabaları göstereceğiz.

13. FERAGAT

Bu Lisans süresinde herhangi bir zamanda, yükümlülüklerinizi kati suretle yerine getirmenizde ısrar etmezsek veya sahip olduğumuz hak veya çareleri uygulamazsak, bu, söz konusu hak veya çarelerden feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecek ve bu yükümlülüklere uymanızı engellemeyecektir.

Herhangi bir kusurdan feragat etmemiz, sonrasındaki kusurlardan feragat edeceğimiz anlamına gelmemektedir.

Feragat olduğu açık bir şekilde belirtilmedikçe ve size yazılı olarak iletilmedikçe, bu hüküm ve koşullara ilişkin feragatler geçerli olmayacaktır.

14. GENEL

Bu şartlar altında taraflarca diğer tarafa verilmesi gereken veya verilmesine izin verilen tüm bildirimler yazılı olmalıdır.

Bu şartların herhangi bir hükmü yetkili bir merci tarafından tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olarak bulunursa, bu şartlardaki diğer hükümlerin ve söz konusu hükmün kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

Şartlar İngiltere yasalarına sahiptir ve taraflar, İngiltere mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul etmektedir.

15. UZAKTAN SATIŞ YÖNETMELİKLERİ

Bu Şartların geçerli olduğu satın almanın tüketici olan (Yayınları iş gidişatı dışında satın alan) bir Alıcı tarafından gerçekleştirildiği ve dolayısıyla da Alıcının Satıcının izniyle Yayını indirmeye başlayarak, Sözleşmeyi gerçekleştirmeye başladığında Yönetmelik 10 altında bu Sözleşmeyi iptal edemeyeceği durumlarda 2000 Tüketici Koruma (Uzaktan Satış) Yönetmelikleri Yönetmelik 13(1) hükümleri ("Yönetmelikler") geçerli olacaktır.

16. ANLAŞMANIN TAMAMI

Bu şartlar ve içerisinde açık bir şekilde gönderme yapılan belgeler, eğitimler, Eğitim Materyalleri ve Dokümantasyonuna ilişkin olarak aramızdaki anlaşmanın tamını temsil etmekte olup, aramızda daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılmış olan anlaşma, mutabakat veya düzenlemeleri geçersiz kılmaktadır.

Her birimiz, bu şartları kabul ederek, bu hüküm ve koşullarda açık bir şekilde ifade edilenler dışında bu şartlardan önce diğer tarafça sunulan veya aramızdaki görüşmelerde sözlü veya yazılı olarak geçenlerden ima yoluyla ortaya çıkarılan herhangi bir beyan, taahhüt veya vaadi dayanak olarak kabul etmediğimizi beyan ederiz.

Her ikimiz de, bu şartları kabul ettiğimiz tarihten önce sözlü veya yazılı gerçek olmayan beyanlar açısından bir çareye başvurmayacaktır (gerçek olmayan beyan hileli bir şekilde yapılmamışsa) ve diğer tarafın başvurabileceği tek çare, bu hüküm ve koşullarda belirtildiği şekilde sözleşme ihlaline ilişkin olacaktır.

17. BU HÜKÜM VE KOŞULLARI DEĞİŞTİRME HAKKIMIZ

Bu hüküm ve koşulları zaman zaman değiştirme hakkımız saklıdır.

Ocak 2011