Yaratıcı ve Yenilikçi Sorun Çözme

Kurs bilgileri

2013 Tarihler: 14 Mayıs, 12 Kasım

2012 Kalan Tarihler: 6 Aralık

Kurs Formatı: Uygulamaya yönelik interaktif tartışma


Kurs açıklaması

Bu uygulamaya yönelik ve "iş üstünde" atölye çalışması, yenilik ve yaratıcılığa yönelik bir katalizör olacak şekilde tasarlanmıştır! En son düşünceler ve en iyi uygulamalara dayalı olarak, sizi geleneksel teoriyi bir kenara bırakarak, sorunlarınızı çözmek için yeni yollara odaklanmaya teşvik edecektir.


Kursun hedefleri

Komite üyelerine şu konularda yardımcı olmak:

İş yeri sorunlarınızı değerlendirmek ve çözmek için yenilikçi ve yaratıcı beceriler geliştirmek

  • Kendinizin ve çalışma arkadaşlarınızın yaratıcı düşünme becerilerini daha etkili bir şekilde kullanmak
  • Değişiklik tavsiyelerinizin iş üzerindeki etkilerini değerlendirmek
  • Yenilikçi ve yaratıcı sorun çözme oturumlarını yönlendirmek için "Sessiz Fırtına" yönteminin kullanılması
  • Değişikliklerin uygulanması amacıyla diğerlerinin "kabulünü" sağlamak için yeni fikirlerin nasıl sunulacağını anlamak
  • Değişikliğin gerçekleştirilebilmesi için düşünme süreci, sonuçlar ve tavsiyeleri net bir şekilde açıklayan bir rapor oluşturmak