Standartlarda Erişilebilirlik

Kurs bilgileri

2013 Tarihleri: 4 Nisan, 16 Temmuz

Kurs Formatı: İnteraktif tartışma ve uygulama, araç ve şablonların kullanılması


Kurs açıklaması

Ürün ve hizmetlerin toplumdaki herkes için yararlı olduğundan nasıl emin olabiliriz? Şirketler erişilebilirlik ihtiyacını kabul etse de, engellilerin kullanmakta zorluk çekeceği ürünler veya bazılarının yararına olurken bazılarına karşı, örneğin yaşlılar, ayrımcılık yapan hizmetlerle karşılaşıyoruz. Standartlar, ürün ve hizmetlerin erişilebilir tasarımına çeşitli yollarla katkı sağlayabilir ve bu kursun amacı, komitenizin üzerinde çalıştığı standartların herkesin yararına ürün ve hizmetlere yol açmasını sağlamaktır.


Kursun hedefleri

Üyelerin uluslararası standardizasyona katılım sağlamasına yardımcı olur:

  • Bu konu hakkındaki sorunlara ilişkin farkındalığı artırmak
  • CEN/CENELEC Kılavuz 6 içeriğinin tartışılması ve anlaşılması
  • Komitede standardınızı tartışırken erişilebilirlik konuları hakkında konuşabilme