Standart Taslağı Oluşturma

Kurs bilgileri

2013 Tarihler: 12 & 13 Haziran, 3 & 4 Eylül

Kurs Formatı: İnteraktif tartışma ve uygulama, araç ve şablonların kullanılması


Kurs açıklaması

En popüler kursumuz! Standartların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve örneklendirilmesinde kullanılan farklı yöntemleri daha iyi anlamak mı istiyorsunuz? Bu kurs, Birleşik Krallık'ta veya Avrupa'da ya da uluslararası arenada standartların Taslak olarak hazırlanması ve geliştirilmesinden sorumlu komite üyeleri için yararlı olacaktır. Karmaşık teknik malzemelerin Taslağının oluşturulmasını ele alır ve her olay için geçerli kuralları açıklar.{sp}


Kursun hedefleri

Üyelerin uluslararası standardizasyona katılım sağlamasına yardımcı olur:

  • Taslak sürecinin anlaşılması
  • Standardın yapısı ve bileşenlerinin belirlenmesi
  • Farklı standart türlerinin ve her biri için geçerli ilkelerin anlaşılması
  • Bilgileri yapılandırılmış bir şekilde kodlama ve sunma ilkelerinin öğrenilmesi
  • Dil ve yazma biçimleri, sunum teknikleri ve referans kuralları hakkında bilgi edinme
  • Taslakların nasıl değerlendirileceği ve düzenleneceğini anlama