Kültürler Arası Çalışmak

Kurs bilgileri

2013 Tarihler: 1 Ağustos

Kurs Formatı: İnteraktif tartışma ve uygulama, araç ve şablonların kullanılması


Kurs açıklaması

Bu kurs, kültürel farklılıklar ve farklı kültürlerden oluşan bir toplantıda ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin farkındalık ve bilgiler sunar. Atölye çalışmasında ulusal karakteristikler incelenmekte ve negatif stereotipler açıklanmaktadır. Uluslararası komite toplantılarınızda meydana gelebilecek sıkıntıları ve diğer olası güçlükleri nasıl engelleyebileceğinizi öğreneceksiniz.


Kursun hedefleri

Üyelerin uluslararası standardizasyona katılım sağlamasına yardımcı olur:

  • Kültürel farklılıkların çalışma ortamını nasıl ve neden etkilediğini anlamak
  • Çeşitli iletişim tarzları ve iş yaklaşımları hakkında bilgi edinmek - resmi ve gayriresmi ortamlarda