Engelli Uzmanları Referans Grubu

BSI, erişilebilirlik ve dahil etme başta olmak üzere, temel tüketici ilkelerini karşılayan standartlar oluşturmaya kendini adamıştır. Bu doğrultuda, ürün ve hizmetlerin, engellilik veya sakatlıklarına bakılmaksızın tüm tüketicilere sunulmasını sağlayan standartları desteklemeliyiz.

BSI, ürün ve hizmetler hakkında 50.000'i aşkın standart yayınladığından, engelli kişileri etkileyen standartlar hakkında bilgi vermek için Engelli Uzmanları Referans Grubu (DERG)'i oluşturduk.

DERG, CPI Ağı'nın bir parçasıdır ve engelli eşitliği, erişimi ve hizmet sunumu hakkında uzmanlık ve ilgi sahibi engellilerden oluşan bir grubu bünyesinde barındırır. Görevi, BSI uygulamalarını izlemek ve engelli topluluğu etkileyen standartların geliştirilmesi ve tanıtılmasında güçlü bir varlık sergiler (örneğin, tekerlekli sandalye ve asansörlere ilişkin karmaşık standartlar).{sp}Grubun temel amaçları şunlardır:

  • tüketicilerin standartlar konusundaki farkındalığını artırmak ve standartların gerek özel gerekse genel anlamda engelli kişilere uygunluğunu artırmak
  • ulusal ve uluslararası standart geliştirme programını etkilemek amacıyla, engelliler alanındakiler başta olmak üzere, ilgili harici tüketici ve kamu çıkarı kuruluşları ile işbirliğini artırmak
  • BSI-CPI Tüketici ve Kamu Çıkarı Ağı'nda engellilerin gereksinim profilini artırmak ve CPI Ağından BSI standartları ve ilgili ürünlere etkili girdiler sağlamak amacıyla ilgili BSI departmanları ile etkileşimi sürdürmek ve iyileştirmek
  • tam katılımcı ve uygun tüm biçimlerde sunulan standartların oluşturulması ve kullanılması konusunda sosyal sorumluluk sergilemek. Bu standartlar genelde erişilebilirlik, güvenlik, emniyet, sürdürülebilirlik ve hizmet standardizasyonu ile ilgilidir.

Üyelik

Gruba, DERG, CPI Temsilcileri ve arkaplan uzmanlarından oluşan Herkes için Erişilebilirlik/Tasarım grubu BSI CPI Koordinatörü başkanlık etmektedir.Engelli Uzmanları Referans Grubu Profilleri - Üyeler

Grup, BSI-CPIN bünyesindeMichelle Valentine – Disability Forward Ltd Direktörü ve Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Engelli Komitesi üyesi - yönetimi altında kurulmuştur. Michelle ne diyor:

"BSI'ye katıldığımda, standartlara girdi sağlayan pek çok bilgili insan olduğunu gördüm. Ancak, engelli uzmanlarının pek söz sahibi olmadığını fark ettiğimden, Engelli Uzmanları Referans Grubu'nu oluşturmak amacıyla BSI-CPIN ile çalışmaya karar verdim. Grubun standart sürecine katkı sağlamak için ilgili deneyim ve bilgilere sahip, aynı zamanda, engelli olmanın ve engelliler için eşitlik perspektifine sahip olmanın getirdiği ek boyut ile katkı sağlayabilecek engelli profesyoneller için fırsatlar sunduğunu görmek istiyorum.

Waqas Chauhdry üyelerden biri. Kendisi Londra'da engellilere yönelik eşitlik konusunda uzmanlaşmış bir yönetim danışmanı. Amacı, uygulamaya yönelik konulara ilişkin bilgileri artırmak ve özellikle ilgilendiği alan internet sitelerinin engelli kişiler için erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilmesi. DERG'in BSI standartlarının kilit kamu sektörü düzenleyicileri tarafından engellilere yönelik eşitliği destekleyen bir karşılaştırma aracı olarak anlaşılmasını ve benimsenmesini teşvik etmesini istiyor. Waqas, erişilebilirlik ve standartlarla ilgili BSI videoları ve makalelerine katkı sağladı.

Rory Heap, Ulusal Suçlu Yönetimi Hizmetleri (NOMS bakanlığı) Eşitlik ve Çeşitlilik Yöneticisi, diğer bir DERG üyesi. Grubun, uluslararası standartları, DDA, Kısım III'ün TV, ev aletleri ve ATM makineleri gibi günlük ürün imalatçılarına kadar genişletilmesine olanak sağlayacak kadar etkileyebileceğini düşünüyor.

"Uzun süredir, erişilebilir olmayan her türlü sistem/ürün/belge konularıyla ilgileniyorum ve aynı zamanda hayal kırıklığı yaşıyorum. Engelliler, sadece büyük şeyler konusunda değil, günlük, olağan ve sıradan şeylerle ilgili olarak da engellerle karşılaşıyor: bunlar en az büyük sistemler kadar ve hatta daha fazla hayal kırıklığı yaratıyor."