ISO 45001

Yeni Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı 


Dünyanın ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardı halen geliştirilmeye devam ediyor. Yeni standart, kuruluşunuzun çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmanıza yardımcı olmanın yanında, iş kazalarına bağlı can kayıplarını, meslek hastalıklarını ve iş kaybına neden olacak yaralanmaları önlemenizi sağlayacaktır. ISO 45001 ayrıca kuruluşunuzun İSG performansını sürekli iyileştirmenizde size yardımcı olacak.

Standardın revize edilmesi sürecinden sorumlu olan Proje Komitesi 21-25 Ekim 2013 tarihlerinde ilk defa bir araya geldi ve revizyonun ilk kaba taslağını hazırladı. Halihazırda, takribi olarak 50 kadar ülke ve aralarında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de bulunduğu birçok uluslararası organizasyon sürecin içerisinde yer almaktadır.
Ücretsiz Webinar - ISO 45001 Güncelleme