BS 11000 İşbirlikçi İş İlişkileri örnek olay incelemeleri

BS 11000 İşbirliği İçinde Çalışma İlişkileri standardıdır  Standardı uygulamanın avantajları seçilmiş iş ortaklarıyla başarılı işbirliğini, çalışmaya temel olacak tarafsız bir platformunu, daha hızlı sonuçlar verecek karar süreçlerini geliştirmeye yönelik, açıkça tanımlanmış rol ve sorumlulukları içerebilir.

Müşterilerin standardı uygulamakla, bizimle çalışıp sertifikasyon almakla nasıl kazandıklarını okuyun.