SAE AS9100 Revizyon C Uygulama Eğitimi

SAE AS9100 Revizyon C Uygulama Eğitimi bir havacılık kuruluşunda kalite yönetim sistemini anlamak, geliştirmek ve uygulamak için ihtiyaç duyulan bilgileri aktarır. Bu eğitim; bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamak için gerekli kilit prensipleri ve kılavuzları içeren SAE AS9100 ve ISO 9001 ailesi standartlarını ele almaktadır. Deneyimli eğitimciler, SAE AS 9100 Revizyon C’nin uygulanması, tetkiklere hazırlanma ve belgelendirme sırasında bu standartlar ailesini nasıl entegre edeceğinizi açıklarlar. Bu eğitim, katılımcıları bir havacılık kuruluşu için kilit gereklilikleri anlama, dokümantasyon oluşturma, ve başarılı bir kalite yönetim sistemi uygulama konularında hazırlar.


Kimler Katılmalı

  • SAE AS 9100 Kalite Yönetim Sisteminin tanımlanması, planlanması veya uygulanmasında yer alan herkes
  • Yönetim temsilcileri
  • Uygulama ekibi üyeleri

İşinize Faydası

  • Kalite yönetim sisteminin tanımlarını ve kavramlarını anlamak,
  • SAE AS 9100 standardının amacını anlamak,
  • SAE AS 9100 standardının gerekliliklerini anlamak,
  • Etkin ve verimli bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,
  • SAE AS 9100 standardının her maddesini uygulamak için iyi uygulama proseslerini öğrenmek,
  • Bir iç veya dış tetkike hazırlanmak,
  • Belgelendirme tetkikini planlamak.

Gerekli Ön Bilgi

SAE AS9100 Revizyon C Uygulama Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi zorunlu değildir, ancak katılımcıların havacılık sektörü tecrübesi ve/veya ISO 9001 standardı hakkında bilgi sahibi olması faydalı olacaktır.