AS/EN/JISQ 9100:2016 Üst Düzey Yöneticiler İçin Geçiş Bilgilendirme

9100:2016 standardının Üst Yönetim (ÜY) için liderlik ve taahhüt şartları, özellikle de değişen veya 9100:2009 gerekliliklerine göre gelişen şartlarını belirlemek ve tartışmak. 

 

 

Bir lider olarak, kuruluşunuzdaki Havacılık Kalite Yönetim Sistemi (HKYS)’nin başarısı için desteğiniz ve taahhüdünüz çok önemlidir. Bu bilgilendirmenin amacı, üst yöneticilerin standartla, özellikle de yeni ve geliştirilmiş 9100 gereklilikleri ile ilgili sorumluluklarını belirlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmaktır.

Kimler Katılmalı

9100:2016 standardını uygulamakta veya yürütmekte olan üst düzey yöneticiler.

İşinize Faydası

Bu eğitim;

  • Kuruluşunuzun kalite ile ilgili taahhüdünü göstermenize,
  • KYS’nizi uygulamak veya geliştirmek için kaynakları tahsis etmenize,
  • İyileştirme projelerine katılmanıza ve örnek bir yönetimle destek olmanıza yardımcı olacaktır.

Eğitim Yapısı

  • 9100’ün güncellenme/geliştirilme sebepleri,
  • Hatırlatma: Üst Yönetim ve 9100:2009,
  • 9100:2016’deki temel değişikliklere genel bakış,
  • Bağlam ve bakış açısı,
  • Liderlik ve taahhüt,
  • Başarı faktörleri ve Üst Yönetimin katılımı ile ilgili özet

Gerekli Ön Bilgi

Katılıcımlar, mevcut 9100 revizyonuna bağlı sorumluluklarını biliyor olmalıdırlar. Bu bilgilendirme, 9100 ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan kişiler için uygun değildir. Müşterilerin 9100:2009’dan 9100:2016’ya geçiş sürecine odaklanmaktadır.

Kuruluş İçi Eğitim

Bu eğitim kuruluşlara özel olarak verilmektedir. Detaylı bilgi için bizi arayalabilir ya da fiyat teklifi isteyebilirsiniz.