PAS 96:2017

PAS 96:2017

ระบบการป้องกันอาหารและเครื่องดื่ม

ระบบการป้องกันอาหารและเครื่องดื่ม

Red Overlay
Red Overlay

PAS 96: 2017 – แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและปกป้องอาหารและเครื่องดื่มจากการโจมตีซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ

การป้องกันและปกป้องอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อชื่อเสียงและความอยู่รอดในธุรกิจของคุณ ในขณะที่สถานที่ผลิตอาหารของคุณมีระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ แต่การโจมตีโดยเจตนามักจะสามารถข้ามความปลอดภัยของอาหารดังกล่าวแม้แต่ระบบที่เข้มงวดที่สุด เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารที่เพิ่มขึ้น การโจมตีโดยเจตนาได้กลายเป็นเรื่องที่มีมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่ BSI ได้พัฒนาข้อกำหนดสาธารณะ (Public Available Standard หรือ PAS) เพื่อป้องกันการโจมตีโดยเจตนาในอาหารและเครื่องดื่ม หรือ PAS 96

จุดประสงค์ของ PAS 96 คือการปรับปรุงความยืดหยุ่นของทุกส่วนของการผลิตและห่วงโซ่อุปทานจากการถูกโจมตี PAS 96 ครอบคลุมประเภทของผู้โจมตีและจัดการกับจำนวนของภัยคุกคามที่โดยเฉพาะรวมถึง:

 • การกรรโชก
 • การปนเปื้อนที่เป็นอันตราย
 • อาชญากรรม
 • การจารกรรม
 • การเจือปนของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
 • การปลอมแปลง

เพื่อจัดการกับการโจมตีประเภทนี้ PAS 96 แนะนำจุดควบคุมการประเมินภัยคุกคาม (TACCP) ซึ่งเป็นกรอบการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ HACCP อย่างใกล้ชิด ธุรกิจอาหารควรใช้ TACCP เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในวงกว้างเพื่อ:

 • ลดโอกาสในการโจมตีโดยเจตนา
 • ลดผลกระทบจากการโจมตีธุรกิจอาหารของคุณ
 • สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความปลอดภัยของการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของคุณ

ใครที่ต้องการ PAS 96 ?

PAS 96 มีไว้สำหรับใช้งานโดยทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคอาหารและภาคเกษตร ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในพื้นที่การแข่งขันในตลาดต้องการให้แน่ใจว่าคู่แข่งของพวกเขาไม่สามารถทำลายชื่อเสียงได้ องค์กรที่ดำเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายน้อยมากจะพบว่ามาตรฐานนี้มีความสำคัญ ในที่สุดธุรกิจที่มีห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่หลากหลายและมีที่มาอย่างกว้างขวางจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้


PAS 96 มีประโยชน์อย่างไร ?

การนำ PAS 96 และ TACCP ไปใช้ในธุรกิจของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่าการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของคุณปลอดภัยจากการโจมตีโดยเจตนา นอกจากนั้นการใช้ PAS 96 และ TACCP ช่วยให้คุณ:

 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณเพื่อความปลอดภัยของอาหาร
 • เพิ่มชื่อเสียงให้กับแบรนด์ของคุณ
 • ให้การรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • บริหารจัดการความเสี่ยงของคุณได้ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

PAS นี้ได้รับการสนับสนุนร่วมกันจาก  British Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) และ the British Food Standards Agency (FSA). การพัฒนาได้รับการอำนวยความสะดวกโดย BSI Standards Limited และได้รับการตีพิมพ์ภายใต้ใบอนุญาตจาก British Standards Institute
ทำไมถึงต้องเลือกพวกเรา ?

BSI เชื่อว่าโลกควรได้รับอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพและเราให้บริการการรับรองความปลอดภัยด้านอาหารและการจัดการความเสี่ยงที่หลากหลาย

เราเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองความปลอดภัยด้านอาหารชั้นนำของออสเตรเลียพร้อมความสามารถในการตรวจสอบที่ครอบคลุมและความสามารถในการดำเนินการตรวจสอบแบบบูรณาการสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่หลากหลายในห่วงโซ่อุปทานอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด

การบริการชี้แนะทางออกของเราสำหรับความปลอดภัยด้านอาหารประกอบด้วย การรับรองการฝึกอบรมการประเมินผลและซอฟต์แวร์เกี่ยวกับซัพพลายเชน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณและลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น