BSI Kitemark certification for Hygienic Premises

BSI Kitemark certification for Hygienic Premises

Protecting workers, customers and organizations

การปกป้องพนักงาน ลูกค้า และองค์กร

Red Overlay
BSI Kitemark certification for Hygienic Premises
BSI Kitemark certification for Hygienic Premises
Red Overlay

การรับรอง Kitemark™ สถานที่ที่ถูกสุขอนามัยคืออะไร

การรับรอง BSI Kitemark™ สำหรับสถานที่ที่ถูกสุขอนามัยคือเครื่องหมายของความไว้วางใจและความปลอดภัย

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของคุณเป็นอันดับแรกและดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องสุขภาพของพวกเขา นั่นทำให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจเมื่อไปตรวจเยี่ยมที่สถานที่ของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าคุณจัดเตรียมสภาพแวดล้อมโดยการจัดการด้านสุขอนามัยระดับสูง

พิเศษที่ BSI เท่านั้น ที่รากฐานของการรับรอง Kitemark™ เป็นหลักการและแนวทางระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัย องค์กรจะได้รับการประเมินตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมาตรฐานระดับสากลระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน ISO 45001 องค์ประกอบที่เหมาะสมของข้อกำหนดด้านความสะอาดระดับโรงพยาบาล PAS 5748 และรวมถึงแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานาจากสหราชอาณาจักร ที่ได้เผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ ควบคู่ไปกับคำแนะนำของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อมอบใบรับรอง Kitemark™ เราประเมินประสิทธิภาพของวิธีปฏิบัติในการทำความสะอาดของคุณและมอบเครื่องหมายของความไว้วางใจด้านสุขอนามัยให้แก่สถานที่ของคุณ ซึ่งสามารถแสดงเพื่อประกาศให้เพื่อนร่วมงาน ผู้ตรวจเยี่ยมและบุคคลทั่วไปทราบว่าคุณปฏิบัติตามมาตรฐานระดับโลกด้านสุขอนามัย