การรับรองผลิตภัณฑ์

การรับรองผลิตภัณฑ์

Red Overlay
Red Overlay

 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ บริการแบบครบรูปแบบของการทดสอบและการรับรองการให้บริการรวมถึงการประเมินผลก่อนการวิเคราะห์ช่องว่างการทดสอบชุดงานและการทดสอบการปฏิบัติตามเต็ม สถาบันมาตรฐานอังกฤษ –ได้ประกาศเป็นเครื่องหมาย CE และเป็นเจ้าของ kitemark ที่เชื่อถือได้ – มีหนึ่งในที่กว้างที่สุดความสามารถในการทดสอบและการรับรองในโลกให้คุณมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของคุณและช่วยให้คุณได้รับการเข้าถึงตลาดทั่วโลก