Cảnh báo: về việc Giấy chứng nhận Thiết bị Bảo vệ Cá nhân giả

BSI nhận được thông báo rằng có nhiều nhà máy sản xuất hiện đang bán khẩu trang y tế - và các Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE) sử dụng trong y tế - theo Giấy chứng nhận giả.

Chúng tôi khuyến cáo các tổ chức cần xác minh tính chân thật của Giấy chứng nhận được cấp bởi BSI trước khi mua bất kỳ thiết bị an toàn nào.

Tổ chức có thể kiểm tra tính xác thật của Giấy chứng nhận theo hai cách sau:

Theo liên kết trên Giấy chứng nhận PDF: nếu tổ chức có Giấy chứng nhận gốc hoặc bản sao điện tử PDF, vui lòng bấm vào liên kết bên dưới của giấy và kiểm tra tính xác thực.

  1. Thông qua Thư mục BSI VerifEye: Tổ chức có thể tra cứu Giấy chứng nhận thông qua Thư mục BSI VerifEye: Nhập tên của tổ chức hoặc số Giấy chứng nhận trong thư mục này. Bạn có thể tìm thấy Thư mục VerifEye thông qua liên kết sau: https://verifeyedirectory.bsigroup.com
  2. Nếu tổ chức không thể xác minh tính hợp lệ của Giấy chứng nhận theo hai cách này, vui lòng gởi bản sao điện tử của Giấy chứng nhận đến địa chỉ e-mail product.certification@bsigroup.com. Đây phải là Giấy chứng nhận chính thức. Sau đó chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra và giúp Tổ chức tìm hiểu xem chứng chỉ này có phải là thật.

Nếu tổ chức không thể xác minh tính hợp lệ của Giấy chứng nhận theo hai cách này, vui lòng gởi bản sao điện tử của Giấy chứng nhận đến địa chỉ e-mail product.certification@bsigroup.com. Đây phải là Giấy chứng nhận chính thức. Sau đó chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra và giúp Tổ chức tìm hiểu xem chứng chỉ này có phải là thật.

Chúng tôi đang thông báo sự việc đến các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật tại Châu Âu, như Cơ quan Trading Standards ở Anh.