Företagsinterna utbildningar

Alla BSI utbildningar erbjuds även som företagsinterna. En företagsintern utbildning anpassas efter dina behov och situationen inom företaget. Vi lägger fokus på det egna företaget, dess processer och system. I kombination med praktikinriktad och effektiv inlärning (tillämpandet av olika inlärningstekniker och uppgifter) ger detta deltagarna maximalt utbyte av utbildningen. 

Fördelar med en företagsintern utbildning

  • Alla medarbetare får samma budskap och tränar med samma uppgifter.
  • Möjligheten att anpassa innehållet efter organisationens behov och omständigheter.
  • Besparingar på kostnaden för resor och uppehälle.

För mer information omkring företagsinterna utbildningar, kontakta Mark Leenaers via 0031(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även skicka ett mejl till training.nl@bsigroup.com.

Training Business Manager