Världens första organisatoriska resiliensindex

Högre chefer berättar hur de serpå olika aspekter avsin resiliens i Organisatoriskt resiliensindex 2017.

Mer än 1 250 högre chefer från organisationer inom olika sektorer världen över har betygsatt sin verksamhet utifrån de 16 grundläggande beståndsdelar som bör ingå i en resiliensstrategi. 

Organizational Resilience Bubble Diagram

Relevanta delar av följande standarder för gemensam bästa praxis har bearbetats för att få fram de 16 grundläggande beståndsdelarna:

  1. Organizational Resilience (BS 65000)
  2. Organizational Governance (BS 13500)
  3. Riskhantering (ISO 31000)
  4. Supply Chain pre-qualification (PAS 7000)

Svaren från cheferna i undersökningen ligger till grund för rapporten över världens första organisatoriska resiliensindex, som innehåller:

  • uppfattningar om organisationers prestation utifrån de 16 beståndsdelarna
  • uppfattningar om betydelsen av dessa 16 beståndsdelar för verksamhetens långsiktiga framgång
  • skillnader i uppfattningar beroende på sektor, geografisk placering, storlek och organisationens ålder

Ladda ner Organizational Resilience Index Report 2017

Var vänlig fyll i formuläret: