Forskning om organisatorisk resiliens vid Cranfield University

I samarbete med Cranfield School of Management har BSI publicerat en ny rapport som sammanfattar 50 års tänkande kring organisatorisk resiliens och som även ger dagens företagsledare ett tydligt ramverk för att hantera risker och anpassa verksamheten för långsiktig framgång.

Det här nya tankesättet handlar om att tillämpa bästa praxis genom hela organisationen. Ramverket innehåller en strategi för att hantera motsättningarna mellan kontroll, handling, prestation och innovation, något som krävs om en organisation ska vara verkligt resilient. Detta kräver ett paradoxalt tänkande.


Den fullständiga forskningsrapporten från Cranfield University, samt sammanfattning

Var vänlig fyll i formuläret för att ladda ner sammanfattningen och den fullständiga rapporten