Viktiga beståndsdelar och områden inom organisatorisk resiliens