Vad är organisatorisk resiliens?

Resiliens är ”en organisations förmåga att förutse, förbereda för, bemöta och anpassa sig efter gradvisa förändringar och plötsliga störningar för att kunna överleva och vara framgångsrik”. 

Det är mer än bara riskhantering; det handlar om att ha en helhetssyn på verksamhetens välmående och framgång.  En resilient organisation överlever inte bara – den är framgångsrik och bevisar sitt värde om och om igen. 

Organisatorisk resiliens är en strategisk nödvändighet för att en organisation ska förbli framgångsrik i dagens dynamiska, sammanlänkade värld.  Det rör sig inte om en engångsinsats; resiliens uppnås under en längre tid och genom långsiktigt arbete.  Verklig resiliens kräver att man implementerar förträffliga vanor och bästa praxis och förbättrar verksamheten genom att bygga upp kompetens och förmågor inom alla sidor av verksamheten. Detta gör att företagsledare kan ta kalkylerade risker med tillförsikt och på så sätt tillvarata de möjligheter som öppnar sig.Hur en resilient organisation ser ut och vilka styrkor den har

En resilient organisation har några centrala egenskaper – den är anpassbar med ett agilt och gediget ledarskap.

En resilient organisation drar nytta av:

  • Strategisk anpassningsförmåga  – gör att den kan hantera förändrade omständigheter framgångsrikt, även om det innebär att överge kärnverksamheten. 
  • Agilt ledarskap  – gör det möjligt att ta kalkylerade risker med tillförsikt och reagera snabbt och lämpligt på både möjligheter och hot.
  • Gediget ledarskap  – som visar ansvarskänsla tvärs över organisatoriska strukturer, bygger på tillit, transparens och innovation och alltid håller fast vid sin vision och sina värderingar.

Viktiga beståndsdelar och områden inom organisatorisk resiliens

De tre viktigaste beståndsdelarna i organisatorisk resiliens:

  • Förträffliga produkter
  • Pålitliga processer
  • Mänskligt beteende

Tre funktionella områden inom organisatorisk resiliens som frigör organisationens potential:

  • Operativ resiliens
  • Resiliens i leverantörskedjan
  • Informationsresiliens