Richtlijn gastoestellen 90/396/EEC | BSI

BSI is een aangemelde instantie voor de Richtlijn gastoestellen en kan fabrikanten helpen om aan deze richtlijn te voldoen en snelle toegang tot de Europese markt te krijgen. 

Richtlijn Europese Raad 90/396/EEC ('de Richtlijn gastoestellen’) met betrekking tot toestellen die gasvormige brandstoffen verbranden, werd in 1990 aangenomen. De richtlijn is gebaseerd op de "nieuwe aanpak" en bestaat uit essentiële eisen waaraan een toestel moet voldoen voor het op de Europese markt kan worden verkocht. De richtlijn geeft niet aan hoe aan deze eisen moet worden voldaan, waardoor er flexibiliteit bij de fabrikanten ontstaat wat betreft de aan te nemen technische oplossingen.

De richtlijn werd in het Verenigd Koninkrijk ingevoerd door de Gas Appliances (Safety) Regulations 1992 (SI 1992/711). De aanname van Richtlijn 93/68/EEC (‘de richtlijn CE-markering ’) in 1993 behelsde aanpassingen aan de richtlijn gastoestellen die werden ingevoerd in geconsolideerde wet via de (veiligheids)richtlijnen gastoestellen 1995 (SI 1995/1629) die op 1 januari 1996 van kracht werden, onderhevig aan bepaalde overgangsbepalingen.

Van gastoestellen en armaturen die aan de regelgeving voldoen, wordt aangenomen dat ze ook voldoen aan de Richtlijn gastoestellen, zoals die is aangepast, en kunnen ongehinderd door de Europese Unie worden verplaatst.

Ventilatorbranders en warmtelichamen die met zulke branders worden uitgerust, worden ook als apparaten beschouwd.


Waarom zou u BSI kiezen voor uw productcertificatie?

Als geaccrediteerde certificatie-instelling genieten we wereldwijd het vertrouwen om te zorgen dat producten en apparaten voldoen aan de vele verschillende richtlijnen en schema's voor productcertificaties.

  • Ervaring - BSI behoort tot de meest gerespecteerde en meest uitgebreide certificatie-instelling ter wereld. We beschikken over ongeëvenaarde expertise en ervaring in het begeleiden van onze klanten door deze vaak complexe processen.
  • Toegankelijk en startklaar – ons toegewijde team staat klaar om u te helpen om te voldoen aan de eisen van de door u gekozen productcertificatie
  • Snelle marktintroductie – dankzij onze specialistische expertise kan BSI één van de snelste dienstverleningen voor marktintroducties bieden. Dat biedt u veel voordelen en een voorsprong op uw concurrenten.
  • Toegang tot de markten - als wereldwijd opererende organisatie, met meer dan 50 kantoren in 120 internationale markten, kan BSI u helpen om wereldwijde markten en zakelijke stromen te betreden.