CE-keurmerk

BSI kan u helpen eenvoudiger toegang tot de Europese markt te krijgen door ervoor te zorgen dat uw product aan alle eisen voor een CE-keurmerk voldoet.  Als u producten fabriceert of importeert die binnen het bereik van één of meer "nieuwe aanpak"-richtlijnen vallen, hebt u professionele begeleiding nodig om aan alle essentiële eisen van deze richtlijnen te voldoen. 

De "nieuwe aanpak"-richtlijnen geven een breed scala aan nalevingsroutes voor uw product en tonen u, gewoonlijk in een modulaire indeling, de beschikbare routes die u kunt nemen richting naleving. De essentiële eisen van de "nieuwe aanpak"-richtlijnen verschillen per richtlijn en per product.

EU-richtlijnen


Voor consumenten:

Het CE-keurmerk zelf gaat niet over kwaliteit en is ook niet bedoeld om een betekenis aan specificeerders, aankopers of eindgebruikers over te brengen die tenslotte redelijkerwijs het recht hebben om aan te nemen dat zij van een gerenommeerde bron kopen die legaal is.

CE-keurmerk en Europese richtlijnen

De letters CE op een product zijn bedoeld voor regulerend toezicht van autoriteiten. Ze vertegenwoordigen de aanspraak van de fabrikant dat aan de eisen van alle Europese richtlijnen is voldaan. Veel producten worden gedekt door deze richtlijnen en voor sommige producten, zoals speelgoed, bestaat er een wettelijke eis om het product als zodanig te certificeren.

Het CE-keurmerk op een product, de verpakking ervan of meegeleverde informatie geeft aan dat aan de minimale kwaliteits- en gezondheids- en veiligheidseisen is voldaan. Met een CE-keurmerk kan het product vrij door de interne Europese markt worden verplaatst.

CE-certificatie kan gewoon uit testen door de fabrikant bestaan of kan door een onafhankelijke derde partij worden getest, afhankelijk van de richtlijn van toepassing. Kopers moeten in sommige gevallen de meegeleverde informatie met het CE-keurmerk controleren om erachter te komen of het product aan hun behoeften voldoet.

Samenvatting

Een CE-keurmerk geeft dus aan dat de fabrikant aan de minimale wettelijke eisen voor hun producten heeft voldaan wat betreft gezondheid en veiligheid onder Europese richtlijnen. Een CE-keurmerk is daarom niet bedoeld als een kwaliteitsmerk.