Een PAS-norm ontwikkelen om te voldoen aan een directe marktbehoefte

Een PAS ontwikkelen

We kunnen u helpen bij de ontwikkeling van een norm waarmee u aan een directe marktbehoefte kunt voldoen. Deze norm heet PAS of Public Available Specification (publiek beschikbare specificatie). De ontwikkeling van een PAS vindt veel sneller plaats dan de ontwikkeling van een British Standard.

Wanneer de organisatie die de nieuwe norm sponsort groen licht geeft, doet BSI onderzoek naar andere gerelateerde normen en naar professionele informatie buiten het normeringsgebied. Een voorbeeld hiervan zijn de best practices. Tegelijkertijd geven we de technische medewerkers van de sponsor expertcoaching in het opstellen van conceptnormen en documenten met best practices.

Daarna formaliseren we gezamenlijk de reikwijdte van het document en stellen we een stuurgroep samen. Deze stuurgroep bestaat gewoonlijk uit acht tot twaalf actieve deelnemers, inclusief de technische experts op het gebied waarover de norm gaat. Wanneer de stuurgroep haar initiële bijdrage heeft afgerond, leveren we redactionele inbreng. Daarna wordt het eerste concept doorgestuurd naar een bredere evaluatiegroep, bestaande uit 20 tot 150 professionals, inclusief groepen zoals formele normencommissies, overheidsdepartementen, relevante vakbonden en brancheorganisaties en consumentengroepen.

We verzamelen alle opmerkingen van de evaluatiegroep en brengen verslag uit aan de stuurgroep. Deze beslist vervolgens welke opmerkingen in de specificatie opgenomen zullen worden. Daarna volgt de laatste redactionele raadpleging en wordt de norm gepubliceerd als PAS. De norm is volledig geloofwaardig omdat het een streng proces onder toezicht van BSI heeft doorlopen. 

Een PAS kan na twee jaar worden doorontwikkeld tot een officiële British Standard. Dit gebeurt wanneer wij en de sponsororganisatie van mening zijn dat dat een goed idee is.Is een PAS de juiste oplossing voor u?

Denkt u dat u baat hebt bij de ontwikkeling van een PAS? Neem dan contact met ons op via: