Supplier Compliance Manager (SCM)

Of uw bedrijf al is gecertificeerd of op het punt staat om te worden gecertificeerd, SCM verandert de langdradige en uitdagende taak om risico data van leveranciers te beheren en te rapporteren in een simpeler en slimmer process.

Supplier Compliance Manager (SCM) zorgt ervoor dat verplichte risico-beoordelingen van leveranciers eenvoudiger kunnen worden gemaakt. Het onderzoekt de risico’s die zijn verbonden aan productbronnen, transport methodes, export havens, overlading, transit routes en distributie-kanalen wereldwijd.

SCM verrijkt uw compliance, verlaagt uw data collectie kosten, bevordert risico-beperking, vermindert verstoring en verlies en helpt u bij het maken van beter onderbouwde, op risico gebaseerde beslissingen.


Met SCM kunt u:

  • Self-assessments en het auditproces beheren
  • Toegang krijgen tot risico-gebaseerde leveranciersprofielen en -waardering
  • Uw leveranciersinformatie op een plek beheren middels een geautomatiseerd online systeem
  • Beheren en volgen van corrigerende en preventieve blokkades