Vår ackreditering

Ackreditering betyder att vi har blivit bedömda mot internationellt erkända standarder och verkar på högsta kvalitet och tjänstenivåer – tillhandahåller er med ytterligare försäkran om att certifikaten vi utfärdar är både trovärdiga och opartiska.

Denna ackreditering minskar både era och era kunders risker samt ger er fullständigt förtroende för att vi har blivit oberoende utvärderade med avseende på vår kompetens och prestanda kapacitet. 

 


Vem är vi ackrediterade utav?

Vi är bland de mest respekterade och ansedda certifieringsorgan för ledningssystem i världen och är ackrediterade av cirka 20 lokala och internationella organ som:

Vi ser regelbundet över våra ackrediteringsscheman för att kunna erbjuda kostnadseffektiva tjänster. Vi har beslutat att erbjuda global ackreditering med ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB) understött med lokal välkända och trovärdiga ackrediteringar som är lämpliga för våra kunders krav och lokal marknaders behov.