ImageAlt
Ondertekening samenwerking 25 juli 2014: l. Alex Klaassen Koenen en Co IT Advisoryand Assurance r. Dave Hagenaars BSI Group

Meer zekerheid door samenwerking BSI met Koenen en Co

BSI en Koenen en Co bundelen hun krachten om bedrijven nog meer zekerheid te bieden door een ISO certificaat te combineren met een ISAE verklaring. 

ISO norm en ISAE verklaring

Met een ISO/IEC 27001 voldoen organisaties aan alle normeisen op het gebied van onder andere informatiebeveiliging. Met dit certificaat tonen organisaties aan dat zij beschikken over een informatiemanagement systeem en deze structureel optimaliseren en daarmee de bedrijfsvoering continu verbeteren. Veel opdrachtgevers eisen deze certificatie van bedrijven. Bovendien kunnen opdrachtgevers eisen dat bedrijven naast de ISO certificering ook een ISAE 3402 verklaring hebben. Een ISAE 3402 verklaring is de internationale kwaliteitsnormering die zekerheid geeft bij uitbesteding van processen die een financiële impact kunnen hebben. 

Verdieping op ISO door ISAE verklaring

Serviceorganisaties zoals datacenters, cloudproviders of pensioenuitvoerders, verstrekken met een ISAE verklaring extra zekerheid aan hun opdrachtgevers over de interne beheersing. Bij veel opdrachtgevers speelt ook de aantoonbare betrouwbare werking van de interne beheersing, zoals in het informatiemanagementsysteem is vastgelegd, een belangrijke rol. Naast de ISO/IEC certificering biedt een ISAE verklaring extra waarborg richting opdrachtgevers om inzicht te krijgen in de kwaliteit en robuustheid van uitbestede processen.

Voordelen van deze combinatie

Bedrijven besparen veel tijd en geld om een ISO certificering te combineren met een ISAE verklaring. Zo kan bij een ISAE verklaring gebruik worden gemaakt van maatregelen die vanuit het informatiemanagementsysteem zijn geïmplementeerd. Daarnaast maakt een ISO/IEC 27001 certificaat aantoonbaar aan opdrachtgevers dat er een goed functionerend managementsysteem is. Met een ISAE-verklaring wordt dit managementsysteem op punten die relevant zijn voor een opdrachtgever in detail getoetst middels een onafhankelijk assurance rapport. Kortom, een ISAE verklaring kan leiden tot een verdere kwaliteitsverbetering van de interne processen bij organisaties omdat deze vanuit klantperspectief worden getoetst.

Stevige marktpositie

Beide organisaties hebben als doel om de klant beter te laten presteren. Daar sluit deze samenwerking goed bij aan. Door deze samenwerking is BSI in staat om de ISO/IEC certificeringen te combineren met een ISAE verklaring die door de onafhankelijke IT auditors van Koenen en Co wordt afgegeven. Hierdoor kunnen organisaties nog beter inzicht geven in de kwaliteit en continuïteit van hun dienstverlening en hiermee hun marktpositie verstevigen.