Toegankelijkheid in normen

Cursusinformatie

Cursusdatums 2013: 4 april, 16 juli

Cursusvorm: Interactieve discussies en praktische toepassing, gebruik van hulpmiddelen en sjablonen


Cursusbeschrijving

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat producten en diensten voor iedereen nuttig zijn? Ondanks het feit dat bedrijven de noodzaak van toegankelijkheid inzien, komen we allemaal wel voorbeelden tegen van producten die moeilijk te gebruiken zijn voor personen met een beperking. En wat te denken van dienstverlening die nuttig is voor bepaalde personen maar die anderen, zoals ouderen uitsluit? Normen kunnen op talloze manieren bijdragen aan de ontwikkeling van toegankelijke producten en diensten. Deze cursus is bedoeld om u te helpen om te zorgen dat de normen die door uw commissie ontwikkeld worden, resulteren in producten en diensten waarvan iedereen profiteert.


Doel van de cursus

Deze cursus helpt leden die betrokken zijn bij internationale standaardisatie:

  • Om zich bewuster te worden van de kwesties ten aanzien van dit onderwerp
  • Om de inhoud van CEN/CENELEC-richtlijn 6 te bespreken en te begrijpen
  • Om in staat te zijn om de kwesties ten aanzien van toegankelijkheid te bespreken tijdens de ontwikkeling van normen door uw commissie