Creatief en innovatief problemen oplossen

Cursusinformatie

Cursusdatums 2013: 14 mei, 12 november

Resterende cursusdatum 2012: 6 december

Cursusvorm: Interactief, discussie met praktische toepassing


Cursusbeschrijving

Deze praktische 'hands on'-workshop is bedoeld om innovatie en creativiteit in een stroomversnelling te brengen! De cursus gaat uit van de nieuwste gedachtegangen en beste handelswijzen en moedigt u aan om problemen op te lossen door traditionele theorieën los te laten en nieuwe manieren om uw problemen op te lossen te hanteren.


Doel van de cursus

Deze cursus helpt commissieleden om:

Innovatieve en creatieve vaardigheden te ontwikkelen voor het beoordelen en oplossen van problemen in uw werkomgeving

  • Effectiever gebruik te maken van de creatieve denkwijzen van uzelf en van uw collega's
  • De invloed van uw aanbevelingen ten aanzien van veranderingen op uw bedrijf te beoordelen
  • 'Silent Storming' te gebruiken om leiding te geven aan innovatieve en creatieve sessies voor het oplossen van problemen
  • Inzicht te krijgen in de presentatie van nieuwe ideeën om de instemming van anderen voor de implementatie van veranderingen te verkrijgen
  • Een rapport op te stellen waarin het denkproces en de conclusies en aanbevelingen voor het realiseren van veranderingen duidelijk beschreven worden