Extern beleid en externe relaties

Het team voor Extern beleid wordt aangestuurd door de Director of Standards. Het team is actief in en verantwoordelijk voor drie hoofdgebieden:

  • het vormt de belangrijkste koppeling tussen BSI en haar internationale tegenhangers. Het team coördineert de formele relaties met andere nationale normalisatie-instellingen en neemt deel aan de managementstructuren van ISO, IEC, CEN en CENELEC.
  • het team coördineert de relatie van BSI met centrale en lokale overheidsinstanties en -agentschappen.
  • het team beheert de activiteiten van BSI als nationale normalisatie-instelling.

David Bell

Director of Standards Policy

David Bell

The Standards Policy team is headed by David Bell. As well as leading the team in BSI David is a member of the Policy and Finance committees of CEN and CENELEC, chairs the CEN/CENELEC working group on outreach to small and medium enterprises, and is a former chairman of the CEN Certification Board.  David was a member of the CEN Administrative Board for 10 years and is a former member of the Advisory Board of the European association of national accreditation bodies (EA). 

Email: david.bell@bsigroup.com

Telephone: +44 20 8996 6347


Amanda Richardson, Head of International Policy

Amanda is verantwoordelijk voor het management en voor de implementatie van internationaal beleid. Ze is in het bijzonder verantwoordelijk voor het coördineren van het beleid van BSI met betrekking tot ISO en IEC en alle kwesties van de raad van ISO.

Amanda is BSI-lid van het Technical Management Board (TMB) van ISO. Hiermee vervult ze een primaire, invloedrijke rol in het hart van de bestuursstructuur van ISO. 

E-mailadres: amanda.richardson@bsigroup.com 
Telefoonnummer: +44 20 8996 7452 


Ping Yu, Manager International Affairs

Ping is verantwoordelijk voor de samenwerking van BSI met andere normalisatie-instellingen, waaronder voor de individuele projecten, bezoeken en uitwisselingen. 

E-mailadres: ping.yu@bsigroup.com 
Telefoonnummer: +44 20 8996 7976


Martin Danvers, Head of Technical Policy

Martin coördineert het beleid van BSI ten aanzien van Europese standaardisatiekwesties. Hij zit in de technische directies van zowel CEN als CENELEC.

Hij is daarnaast verantwoordelijk voor kwesties met betrekking tot de Britse nationale normalisatie-instelling en werkt als secretaris voor SPSC en voor het British Electrotechnical Committee (BEC). In deze hoedanigheden coördineert hij het beleid van BSI ten aanzien van elektrotechnische zaken. 

E-mailadres: martin.danvers@bsigroup.com
Telefoonnummer: +44 20 8996 7753


Daniel Mansfield, Head of Policy Engagement

Daniel houdt zich voornamelijk bezig met de relatie van BSI met overheden. Hij onderzoekt hoe normen aan de behoeften van beleidsmakers kunnen voldoen. Samen met Richard Collin, National and European Policy Manager, richt hij zich op beleidsinitiatieven van overheden. Ook beantwoorden zij vragen van overheden met betrekking tot onvervulde gebieden voor normen. Daniel is sterk gericht op de vraag hoe normen innovatie kunnen stimuleren. Hij is betrokken bij de Britse 'innovatie-infrastructuur' en denkt ook met CEN en CENELEC na over dit onderwerp.

E-mailadres: daniel.mansfield@bsigroup.com
Telefoonnummer: +44 20 8996 7750


Keith Moyes, Head of Commercial Liaison

Keith coördineert de visie van BSI op commerciële beleidszaken bij CEN, CENELEC, ISO en IEC. Hieronder vallen de voorwaarden voor het exploiteren van algemeen intellectueel eigendom, de bescherming van intellectueel eigendom, de relatie tussen de Europese en internationale organisaties en andere normalisatie-instellingen (zoals de American Standards Organizations)

Keith vertegenwoordigt BSI in alle commerciële beleidsgroepen in Europese en internationale standaardisatie-groepen, onderhandelt met andere nationale normalisatie-instellingen over commerciële en marketingtechnische kwesties en bewaakt de naleving van BSI ten aanzien van overeengekomen internationale en Europese commerciële beleidsregels. 

E-mailadres: keith.moyes@bsigroup.com
Telefoonnummer: +44 20 8996 7082