Training Lead Auditor OHSAS 18001

Onze OHSAS 18001 Lead Auditor training is ontwikkeld om u te helpen uw OHSAS 18001 managementsysteem effectief te auditen, zodat u certificatie kan verkrijgen en behouden.

Gedurende de intensieve training van vijf dagen zult u samenwerken met onze docenten om auditing vaardigheden te ontwikkelen met klassikale oefeningen, praktische rollenspellen, gropesopdrachten, discussies en een schriftelijk examen. Er wordt verwacht dat er elke avond huiswerk wordt gemaakt. Het maken van het huiswerk neemt 2 á 3 uur tijd in beslag. Enkele opdrachten zijn tevens geschikt om ´s avonds in groepen te maken, zodat maximaal van elkaar geleerd kan worden.


Voor wie bedoeld?

 • Arbo en veiligheidsmanagers
 • Diegenen die verantwoordelijk zijn voor OHSAS 18001
 • Arbo en veiligheidsconsultant

Om het maximale uit de training te halen, is het aanbevolen dat deelnemers werkkennis hebben van Arbo en Veiligheid en van OHSAS 18001.

Leerdoelen

 • Begrijp de scope van uw arbo en veiligheidsmanagementsysteem en het potentieel om de werkomstandigheden in uw organisatie te verbeteren
 • Vertrouw op uw vaardigheden om risicomanagement en bedrijfsprocessen conform OHSAS 18001 te auditen
 • Leer uw eigen audit strategieën te ontwikkelen voor bepaalde certificatiecriteria
 • Begrijp het belang om arbo en veiligheid te auditen volgens ISO 19011
 • Toon leiderschap in het rapporteren en initiatief nemen om het uw OHSAS 18001 managementsysteem te verbeteren

Voordelen van de training

 • Evalueer of de arbo en veiligheidsprocessen en -procedures aan de norm voldoen
 • Stimuleer continue verbetering van arbo en gezondheidsprocessen en procedures
 • Stimuleer leiderschap door professionele ontwikkeling van medewerkers en door vertrouwen in de norm voor een veilige werkomgeving
 • Creëer vertrouwen van stakeholders in uw OHSAS 18001 raamwerk

Overige informatie

 • Aantekeningen van de training
 • Lunch
 • Verfrissingen